Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15016
Title: Практичний курс англійської мови: програма нормативної навчальної дисципліни
Authors: Воробйова, Тетяна В'ячеславівна
Vorobiova, Tetiana V.
Bibliographic description (Ukraine): Воробйова Т. В. Практичний курс англійської мови: програма нормативної навчальної дисципліни / Т. В. Воробйова; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; кафедра іноземних мов гуманітарних спеціальностей . - 2018. – 10 с.
Issue Date: 2018
Date of entry: 13-Nov-2018
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: фонетичні та граматичні особливості сучасної англійської мови
іншомовна комунікативна компетенція
усна та письмова комунікація
Abstract: Предметом курсу є усне та письмове мовлення, фонетичні та граматичні особливості сучасної англійської мови, знання яких дає можливість формувати в студентів іншомовну комунікативну компетенцію. Метою курсу є формування в студентів англомовної комунікативної компетенції на основі інтегрування чотирьох основоположних вмінь (читання, мовлення, аудіювання, письма).
Description: Програма навчальної дисципліни «Практичний курс англійської мови» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «Початкова освіта» і призначена для студентів ІІІ курсу педагогічного факультету Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15016
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Практичний курс англ мови .pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.