Серія "Біологічні науки", 2016, № 12 (337) : [39] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article201631-Mar-2017Особливості резистентності капілярного кровотоку в студентів при оклюзійній пробіСтанішевська, Тетяна; Горна, Оксана; Горбань, Дар’я; Stanishevska, Tatiana; Gorna, Oksana; Horban, Darya
Article201629-Mar-2017Оцінка взаємозв’язку невізуальних рухів очей і функціональної асиметрії мозку людини під час виконання вербальних завданьТатаренко, Марія; Данилов, Сергій; Макарчук, Микола; Tatarenko, Mariya; Danylov, Sergii; Makarchuk, Mykola
Article201629-Mar-2017Гематологічні та біохімічні показники крові лабораторних щурів за введення новосинтезованих полімерних носіїв олігодезоксинуклеотидівСусол, Наталія; Петрух, Ірина; Чех, Богдан; Остапів, Дмитро; Влізло, Василій; Susol, Nataiya; Petruch, Irina; Cech, Bogdan; Ostapiv, Dmytro; Vlizlo, Vasulii
Article201629-Mar-2017Характеристика та порівняння основних видів автофагіїТурчина, Юлія; Turchyna, Yuliia
Article201629-Mar-2017Розвиток м’язової втоми muscle soleus щурів при ожирінніНоздренко, Дмитро; Нурищенко, Наталія; Матвієнко, Тетяна; Заводовський, Данило; Мотузюк, Олександр; Белобров, Володимир; Nozdrenko, Dmytro; Nurishenko, Nataliya; Matvienko, Tetyana; Zavodovskiy, Danylo; Motuzuyk, Оleksandr; Belobrov, Volodymer
Article201629-Mar-2017Особливості морфології плаценти щурів при впливі ацетату свинцю та його поєднання з цитратом сріблаМайор, Віра; Maior, Vira
Article201629-Mar-2017Ремоделювання яєчників щурів за умов уведення розчинів важких металівКолосова, Ірина; Kolosova, Iryna
Article201629-Mar-2017Анатомо-фізіологічні й психологічні особливості адаптаційного періоду першокласниківЧоба, Наталія; Choba, Natalia
Article201629-Mar-2017Ендотелійзалежне скорочення ворітної вени на дію катехоламінівПасічніченко, Олег; Виноградова, Олена; Лугина, Віктор; Толокнєєв, Артур; Янчук, Петро; Макарчук, Микола; Pasichnichenko, Oleg; Vinogradova, Olena; Lugyna, Viktor; Tolokneev, Artur; Yanchuk, Petro; Makarchuk, Mykola
Article201629-Mar-2017Моторна асиметрія в музикантів і немузикантів під час оцінки оперативної пам’яті й увагиОхрей, Артем; Куценко, Тетяна; Макарчук, Микола; Okhrei, Artem; Kutsenko, Tetyana; Makarchuk, Mykola
Article201629-Mar-2017Статичні електричні потенціали в біологічно активних зонах шкіри обличчя за умов формування емоційного вигорання в студентівТукаєв, Сергій; Федорчук, Світлана; Чікіна, Людмила; Герасько, Таїсія; Зима, Ігор; Зайченко, Олександр; Гаврилець, Юрій; Різун, Володимир; Богданов, Володимир; Горго, Юрій; Tukaiev, Sergii; Fedorchuk, Svitlana; Chikina, Liudmyla; Gerasko, Taisia; Zyma, Igor; Zaichenko, Aleksandr; Havrylets, Yurii; Rizun, Volodymyr; Bogdanov, Volodymyr; Gorgo, Yurii
Article201629-Mar-2017Вплив умісту гемоглобіну в крові на кардіореспіраторну систему жінокКачинська, Тетяна; Монюк, Люда; Kachynska, Tetiana; Monuk, Lyudmila
Article201628-Mar-2017Особливості показників крові хворих на туберкульоз чоловіків Рівненської областіЦеп’юк, Любов; Абрамчук, Ольга; Чмух, Яна; Tsepyuk, Lyubov; Abramchuk, Olha M.; Chmuch, Yana
Article201628-Mar-2017Адаптаційні можливості серцево-судинної системи дітей молодшого та середнього шкільного вікуШвайко, Світлана; Журавльов, Олександр; Трофим’як, Юрій; Дмитроца, Олена; Shvayko, Svitlana; Zhuravlov, Оleksandr; Trofymiak, Yurii; Dmytrotsa, Olena
Article201627-Mar-2017Ультраструктура зародків в’юна за впливу новосинтезованих амідних похідних 1,4-нафтохінонуБезкоровайний, Андрій; Санагурський, Дмитро; Гарасим, Наталія; Лень, Юлія; Зинь, Аліна; Bezkorovaynyj, Аndriy; Sanagursky, Dmytro; Harasym, Nataliya; Zyn, Alina
Article201627-Mar-2017Сучасний стан питання щодо проблеми психофізіологічних особливостей працівників залізничного транспортуКорженевська, Олена; Севериновська, Олена; Кофан, Ірина; Korzhenevska, Olena; Severynovska, Olena; Kofan, Iryna
Article201627-Mar-2017Nanopolymer GluLa-DPG-PEG600-F Can Penetrate into Cells and Deposite in Rats BodyChekh, Bogdan; Vlizlo, Vasyl; Ostapiv, Dmytro; Varvarenko, Sergiy; Susol, Natalia; Ferens, Maria; Чех, Богдан; Влізло, Василь; Остапів, Дмитро; Варваренко, Сергій; Сусол, Наталія; Ференс, Марія
Article201627-Mar-2017Морфофункціональний стан жіночої репродуктивної системи за умов застосування наночастинок сріблаЛитвиненко, Аліна; Ступчук, Марія; Блашків, Орест; Вознесенська, Тетяна; Lytvynenko, Alina; Voznesenskaja, Tetyana; Blashkiv, Orest; Stupchuk, Mariya
Article201627-Mar-2017Вплив мікрохвильового випромінювання на стан антиоксидантної системи в тканинах перепелиних ембріонів та добового молоднякуЦибулін, Олександр; Tsybulin, Оlexandr
Article201627-Mar-2017Електронно-мікроскопічне дослідження слизової оболонки фундального відділу шлунка під час дії меланіну на тлі хронічної гіпергастринеміїВороніна, Олена; Дзержинський, Микола; Берегова, Тетяна; Voronina, Olena; Dzerzhinsky, Mykola; Beregova, Tetyana
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 39