Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11608
Title: Вплив рухового режиму на стан здоров’я дітей старшого дошкільного віку
Other Titles: Influence of Motor Regime on Health Condition of Children of Senior Preschool Age
Authors: Вольчинський, Анатолій Ярославович
Смаль, Ярослав Анатолійович
Volchinskiy, Anatoliy
Smal, Yaroslav
Bibliographic description (Ukraine): Вольчинський А. Вплив рухового режиму на стан здоров’я дітей старшого дошкільного віку / Анатолій Вольчинський, Ярослав Смаль // Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Фізичне виховання і спорт : журнал / уклад. А. В. Цьось, А. І. Альошина. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2015. − Вип. 20. – C. 63-68.
Issue Date: 2015
Date of entry: 9-Feb-2017
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: здоров’я
діти дошкільного віку
дошкільна освіта
руховий режим
health
children of preschool age
preschool education
motor regime
Abstract: У статті розкрито актуальність проблеми стану здоров’я дітей старшого дошкільного віку; обґрунтовано необхідність виховання потреби до збереження здоров’я в дошкільників; визначено вплив рухового режиму на стан здоров’я дітей 5–6 років. Засвідчено, що стан їхнього здоров’я в педагогічному аспекті варто розглядати як цінність, систему, процес і результат. Доведено, що очевидною є потреба у формуванні нової, основаної на ідеї збереження здоров’я, свідомості дитини, що вимагає від педагогів дошкільної ланки освіти ретельного підбору змісту, методів, засобів, принципів, організаційних форм, які забезпечать необхідний руховий режим дошкільників. The article reveals topicality of the problem of health condition of children of senior preschool age; grounded the need of education of necessity to health saving among preschoolers; defined the influence of motor regime on health condition of children aged 5–6. It was certified that health condition of children in pedagogical aspect should be observed as value, system, process and result. It was proved that obvious is the need in formation of a new, based on the idea of health saving, child’s consciousness which require from pedagogues thorough selection of content, methods, means, principles, organizational forms which will ensure the necessary motor regime of preschoolers.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/11608
Content type: Article
Appears in Collections:Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 2015, № 20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Anatoliy Volchinskiy.pdfОсновна стаття705,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.