Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : [780] Community home page

Збірник наукових праць

Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

затверджено як фахове наукове видання з фізичного виховання і спорту наказом Міністерства освіти і науки України від 09.03.2016 № 241 (попередні: постанова президії ВАК України № 1−05/1 від 10.02.2010 р.)

Browse

Sub-communities within this community

2007 [25]

2008 [17]

2009 [16]

2010 [28]

2011 [21]

2012 [87]

2013 [85]

2014 [51]

2015 [154]

2016 [110]

2017 [121]

2018 [65]

2019 [0]

ISSN: 2310-130Х

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 197750-9575 ПР від 15.03.2013 р.

Галузь науки: фізичне виховання і спорт, педагогічні науки

Проблематика:

висвітлення актуальних питань фізичного виховання різних груп населення, лікувальної фізичної культури, олімпійського та професійного спорту

Мова видання:українська, англійська, російська, польська

Періодичність: 4 рази на рік

Рік заснування: 2007

Адреса редакції:

просп. Волі, 13, м. Луцьк, Україна, 43025

Телефон:

(+380667046455

Ел. адреса:

aleshina1012@gmail.com

Сайт видання