Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9295
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorЗабокрицька, Мирослава Романівна-
dc.contributor.authorZabokrytska, Myroslava R.-
dc.date.accessioned2016-04-11T08:53:47Z-
dc.date.available2016-04-11T08:53:47Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationЗабокрицька М. Р. Гідрологія : робоча програма нормативної навчальної дисципліни за напрямом підготовки 0401 Географія, освітнього ступеня бакалавр / М. Р. Забокрицька ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, кафедра фізичної географії. - Луцьк, 2015. - 35 с.-
dc.identifier.urihttp://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/9295-
dc.description.abstractМетою навчальної дисципліни „Гідрологія” є формування у студентів нових знань про місце і роль води у природі та водних ресурсів у народному господарстві, сутність гідрологічних процесів та їх внесок у формування природного вигляду Землі, систему наукових методів досліджень в області гідрології, питання застосування гідрологічних хнань в інших розділах географії. Основними завданнями вивчення дисципліни „Гідрологія” є: ознайомлення із найбільш загальними закономірностями гідрологічних процесів на Землі, роль і значення природних вод у географічній оболонці; вивчення основних гідрологічних особливостей, що характерні для водних об’єктів різних типів: річок, озер, водосховищ, боліт, льодовиків, підземних вод, океанів, морів; засвоєння суті основних гідрологічних процесів у водних об’єктах різних типів із позицій фундаментальних законів фізики; ознайомлення з основними методами вивчення водних об’єктів; розуміння практичної цінності вивчення гідрологічних процесів і режиму водних об’єктів для раціонального використання їх ресурсів у народному господарстві та для вирішення завдань охорони природи. Програма навчальної дисципліни „Гідрологія”, складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі знань 0401 Природничі науки, напряму – „Географія".uk_UK
dc.language.isoukuk_UK
dc.publisherСхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки-
dc.subjectводний режим річкиuk_UK
dc.subjectгідрологічний режим річкиuk_UK
dc.subjectгідрологія озераuk_UK
dc.subjectгідрологія водосховищаuk_UK
dc.subjectтермічний режимuk_UK
dc.subjectводні ресурси Україниuk_UK
dc.titleГідрологіяuk_UK
dc.typeLearning Objectuk_UK
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hidrolohia_rob_progr.pdf389,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.