Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8883
Title: «Бланік» – антифашистська організація волинських чехів
Other Titles: «Blanik» − Anti-Fascist Organization Volyn Czechs.
Authors: Шульга, Світлана
Shulha, S.
Bibliographic description (Ukraine): Шульга С. «Бланік» – антифашистська організація волинських чехів / С. Шульга // Волинь і волиняни у Другій світовій війні : зб. наук. пр. за матеріалами І Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. подіям Другої світової війни на території Волин. обл. / упоряд. М. М. Кучерепа. – Луцьк, 2012. – С. 367-371.
Issue Date: 2012
Date of entry: 14-Mar-2016
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: волинські чехи
Волинь
рух Опору
«Бланік»
окупація
колаборація
Volyn Czechs
Volyn
the resistance movement
«Blanik»
оccupation
kollaboratsiya
Abstract: У статті розглянуто становище чеської общини Волині в роки Другої світової війни. Наголошено, що чехи Волині брали активну участь у Русі опору, що знайшло свій вияв в організації антифашистської групи «Бланік». З’ясовано на основі джерельних матеріалів та чеської періодики, що організація мала чітку будову, широку сітку підрозділів та пресові органи. Проаналізовано діяльність групи «Бланік», визначено основні її напрямки та засоби бортьби проти окупантів. Прослідковано долю учасників групи наприкінці війни та після її закінчення. The article considers the situation of the Czech community in Volhynia during World War II. It is stressed that the Czech Republic Volyn took an active part in the resistance movement that found its expression in organizing anti-fascist group «Blanik». Determined on the basis of source material and the Czech periodicals that the organization had a clear structure, a vast network of units and press agencies. The activity group «Blanik», the main directions and it means bortby against invaders. Traced the fate of members of the group at the end of the war and after its completion.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8883
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Волинь і волиняни у Другій світовій війні

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
shulga.pdf662,08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.