Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8338
Title: Вплив занять оздоровчою ходьбою на фізичний стан чоловіків другого зрілого віку
Other Titles: Influence of Recreational Walking on Physical Condition of Men of the Second Mature Age
Authors: Футорний, Сергій
Калитка, Світлана
Мацкевич, Нінель
Рода, Ольга
Михалевський, Влодимир
Futornyi, Sergiy
Kalytka, Svitlana
Matskevych, Ninel
Roda, Olha
Mykhalevskyi, Volodymyr
Bibliographic description (Ukraine): Вплив занять оздоровчою ходьбою на фізичний стан чоловіків другого зрілого віку / С. Футорний, С. Калитка, Н. Мацкевич та ін. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [редкол.: А. В. Цьось та ін.]. - Луцьк, 2015. - № 3(31). - С. 187-190
Issue Date: 2015
Date of entry: 21-Feb-2016
Publisher: Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки
Keywords: оздоровча ходьба
чоловіки
другий зрілий вік
фізична підготовленість
функціональний стан
recreational walking
men
second mature age
physical preparedness
functional condition
Abstract: У статті висвітлено особливості впливу оздоровчої ходьби на фізичний стан чоловіків другого зрілого віку. У дослідженні взяли участь 12 практично здорових чоловіків 37–58 років, які займаються оздоровчою ходьбою. Заняття проводили протягом шести місяців 5–7 разів на тиждень тривалістю 45–60 хв. Визначено, що після шестимісячних занять оздоровчою ходьбою чоловіки долали дистанцію 3 км вірогідно швидше, із меншою кількістю кроків за рахунок збільшення їх довжини, що вказує на збільшення сили м’язів ніг. Виявлено зниження маси тіла та індексу Кетле до нормальних величин. Значно покращився стан серцево-судинної системи, що свідчить про покращення фізичної працездатності та розвиток витривалості чоловіків. The article highlights the peculiarities of influence of recreational walking on physical condition of men of the second mature age. 12 practically healthy men aged 37–58 who practice recreational walking participated in the research. The practices were conducted during 6 months 5–7 times per week with duration of 45–60 minutes. It was defined that after six months of practicing of recreational walking, men covered a distance of 3 km quicker, with less number of steps, as they increased length of steps, that indicates the increase of legs muscles strength.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/8338
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2015, № 3 (31)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Футорний.pdf302,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.