Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : [1021] Community home page

Журнал затверджено як фахове наукове видання в категорії "Б" з фізичного виховання і спорту та педагогічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643

Засновник: Волинський національний університет імені Лесі Українки,

Browse

Sub-communities within this community

2009 [0]

2010 [91]

2011 [95]

2012 [323]

2013 [176]

2014 [101]

2015 [183]

2016 [37]

2017 [15]

ISSN: 2220-7481 (Print)

ISSN: 2410-2156 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію:

КВ № 24649-14589 ПР від 147.12.2020 р.

Галузь та проблематика: міжнародне видання, яке охоплює широку сферу наукових досліджень у галузі масового спорту, фізичної реабілітації та спорту вищих досягнень. Видання вміщує статті, які висвітлюють історію розвитку фізичної культури в Україні та світі; філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури; особливості фізичного виховання різних груп населення; питання професійної підготовки фахівців фізичної культури і спорту; педагогічні технології навчання фізичних вправ; засоби відновлення працездатності; особливості підготовки спортсменів та адаптації організму людини до фізичних навантажень.

Мова видання: українська, російська, англійська(змішаними мовами)

Періодичність: 4 рази на рік (березень, червень, вересень, грудень)

Рік заснування: 1999

Адреса редакції:

43025, Україна, м. Луцьк, вул. Винниченка, 30/118, (корпус В), ВНУ імені Лесі Українки, кафедра теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації

Телефони:

+38(066)4830600

Ел. адреса:

sport@vnu.edu.ua

Сайт видання