Серія "Хімічні науки", 2010, № 30 : [16] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article20102-Jul-2015Formation pattern and growing of CuInP2S6 single crystalsPotorij, М. V.; Prits, І. P.; Motrya, S. F.; Milyan, P. М.; Mikaylo, O. A.; Поторій, М. В.; Пріц, І. П.; Мотря, С. Ф.; Милян, П. М.; Микайло, О. А.
Article20102-Jul-2015Про динамічну поведінку електроаналітичних процесів при амперметричному визначенні уротропіну (харчової добавки Е-239)Ткач, В. І.; Болотін, О. В.; Волнянська, О. В.; Нечiпорук, В. В.; Tkach, V. I.; Bolotin, O. V.; Volnyanskya, O. V.; Nechiporuk, V. V.
Article20102-Jul-2015Взаємодія компонентів у квазіпотрійній системі Cu2Se−In2Se3−“P2Se4” та побудова діаграми фазових рівновагПоторій, М. В.; Пріц, І. П.; Мотря, С. Ф.; Милян, П. М.; Товт, В. В.; Potoriy, M. V.; Prits, I. P.; Motrya, S. F.; Milyan, P. M.; Tovt, V. V.
Article20102-Jul-2015До питання використання методів релаксаційної оптики для отримання основних фаз вуглецюТрохимчук, П. П.; Trokhimchuck, P. P.
Article20102-Jul-2015Фазові рівноваги у системі Cu2Te–In2Te3Олексеюк, І. Д.; Кадикало, Е. М.; Марушко, Л. П.; Змій, О. Ф.; Парасюк, О. В.; Жбанков, О. Є.; Olekseyuk, I. D.; Kаdyкаlо, E. М.; Marushko, L. P.; Zmiy, O. F.; Parasyuk, O. V.; Zhbankov, O. Ye.
Article20102-Jul-2015Влияние степени деалюминирования природного клиноптилолита на его физико-химические свойстваКормош, Ж. А.; Дзямко, В. М.; Милян, П. М.; Тишковец, Ж. И.; Kormosh, Zh. O.; Dzyamko, V. M.; Milyan, P. M.; Tyshkovets, Zh. I.
Article20102-Jul-2015Властивості монокристалів, вирощених із розчинів-розплавів взаємної системи Cu,In,Cd||Те,SeОлексеюк, І. Д.; Лавринюк, З. В.; Парасюк, О. В.; Юрченко, О. М.; Olekseyuk, I. D.; Lavrynyuk, Z. V.; Parasyuk, O. V.; Yurchenko, O. M.
Article20102-Jul-2015Фазові рівноваги в системах Tl2S(Se)–HgS(Se)–SnS(Se)2 при 520КОлексеюк, І. Д.; Мозолюк, М. Ю.; Піскач, Л. В.; Парасюк, О. В.; Olekseyuk, I. D.; Mozolyuk, M. Y.; Piskach, L. V.; Parasyuk, O. V
Article20102-Jul-2015Системи AgInSe2 – AgGaSe2 та AgInSe2 – Ag9GaSe6Олексеюк, І. Д.; Іващенко, І. А.; Данилюк, І. В.; Olekseyuk, I. D.; Ivashchenko, I. A.; Danylyuk, I. V.
Article20102-Jul-2015Кристалічна структура сполуки Er3Cu4,8Ga6,2Михалічко, О. Б.; Токайчук, Я. О.; Федорчук, А. О.; Гладишевський, Р. Є.; Mykhalichko, O. B.; Tokaychuk, Ya. O.; Fedorchuk, A. O.; Gladyshevskii, R. E.
Article20102-Jul-2015Модель для прогнозування протолітичних властивостей катіонних барвниківКормош, Ж. О.; Супрунович, С. В.; Kormosh, Zh. O.; Suprunovich, S. V.
Article20102-Jul-2015I3 - -селективний потенціометричний сенсор на основі іонного асоціату нейтрального червоногоКормош, Ж. О.; Савчук, Т. І.; Хінцінський, Ю. Я.; Левкова, Т. М.; Місюра, К. А.; Семенака, О. О.; Kormosh, Zh. O.; Savchuk, T. I.; Khincinskyi, Yu. Ya.; Levkova, T. M.; Misura, K. A.; Semenaka, O. O.
Article20102-Jul-2015Дослідження систем Gd−Fe−Pb, Y−Co−Pb, Sm−Co−Pb і Gd−Co−Pb при 870 (670) КГулай, Л. Д.; Гулай, О. І.; Gulay, L. D.; Gulay, O. I.
Article20102-Jul-2015Ізотермічний переріз діаграми стану системи Fe-Ga-Si при 870 KФедорчук, А. О.; Лютий, П. Я.; Світлик, В. О.; Fedorchuk, A. O.; Lіutyi, P. Ya.; Svitlyk, V.O.
Article20102-Jul-2015Кристалічна структура сполуки TmCu1-xSb2 (х = 0,109)Федорчук, А. О.; Федина, М. Ф.; Федина, Л. О.; Токайчук, Я. О.; Федорчук, А. А.; Федына, М. Ф.; Федына, Л. А.; Токайчук, Я. А.; Fedorchuk, A. O.; Fedyna, M. F.; Fedyna, L. O; Tokaychuk, Ya. O.
Article20102-Jul-2015Застосування кінетичних методів у фармацевтичному аналізі (огляд)Блажеєвський, М. Є.; Томаровська, Т. О.; Blazhejevskiy, M. Ye.; Tomarovska, T. O.; Блажеевский, М. Е.; Томаровская, Т. А.
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 16 of 16