Серія "Хімічні науки", 2011, № 14 (224) : [18] Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18
TypeIssue DateDate of entryTitleAuthor(s)
Article20112-Jul-2015Застосування математичних методів нелінійної динаміки при розробці методик кількісного визначення нітрогенвмісних органічних речовин. 1. Оптимізація умов амперометричного визначення солей полігексаметиленгуанідіну (ПГМГ) в промисловій продукціїТкач, В. І.; Болотін, О. В.; Мироняк, М. О.; Нечипорук, В. В.; Tkach, V. I.; Bolotin, A. V.; Mironiak, M. A.; Nechyporuk, V. V.
Article20112-Jul-2015Ультразвук у визначенні ефірної олії в харчових приправах на основі кухонної соліЮрченко, О. І.; Булгакова, А. В.; Бакланов, О. М.; Yurchenko, O. I.; Bulgakova, A. V.; Baklanov, A. N.
Article20112-Jul-2015Синтез та властивості стекол Ge9Ga2S21 і Ge8Ga4S22Олексеюк, І. Д.; Марчук, О. В.; Янчук, О. М.; Галян, В. В.; Olekseіuk, I. D.; Marchuk, О. V.; Yanchuk, О. M.; Galіan, V. V.
Article20112-Jul-2015Дослідження системи Cu2S – CoS – TiS2 при 870 КТатарин, Н. A.; Бирук, Г. М.; Кормош, Ж. О.; Парасюк, О. В.; Піскач, Л. В.; Tataryn, N. A.; Byruk, G. M.; Kormosh, Zh. O.; Parasіuk, O. V.; Piskach, L. V.
Article20112-Jul-2015Структурна хімія комплексів купрум (І) хлориду та броміду з ненасиченими четвертинними солями амонію та фосфоніюСалівон, Н. Ф.; Нощенко, Г. В.; Ленківська, Т. П.; Salivon, N. F.; Noshchenko, G. V.; Lenkivska, T. P.
Article20112-Jul-2015Квазіподвійна система AgGaSe2 – CdGa2Se4Олексеюк, І. Д.; Кадикало, Е. М.; Марушко, Л. П.; Змій, О. Ф.; Парасюк, О. В.; Olekseiuk, I. D.; Kаdyкаlо, E. М.; Marushko, L. P.; Zmii, O. F.; Parasiuk, O. V.
Article20112-Jul-2015Застосування математичних методів нелінійної динаміки при розробці методик кількісного визначення нітрогенвмісних органічних речовин. 2. Оптимізація умов амперометричного визначення цикламату в субстанції харчової добавки Е952Ткач, В. І.; Болотін, О. В.; Пашинова, О. В.; Нечипорук, В. В.; Tkach, V. I.; Bolotin, A. V.; Pashynova, O. V.; Nechyporuk, V. V.
Article20112-Jul-2015Фізико-хімічна взаємодія в системах Tl2Х–PbХ–SnХ2 (X – S, Se) за 520 КОлексеюк, І. Д.; Мозолюк, М. Ю.; Піскач, Л. В.; Парасюк, О. В.; Olekseyuk, I. D.; Mozolyuk, M. Yu.; Piskach, L. V.; Parasyuk, O. V.
Article20112-Jul-2015Моделювання кінетичних та дифузійних процесів у релаксаційній оптиці: фізико-хімічні аспектиТрохимчук, П. П.; Trokhymchuck, P. P.
Article20112-Jul-2015Особливості поведінки іонів Рутенію у водних розчинах та форми існування хлоридних комплексівКорольчук, С. І.; Кормош, Ж. О.; Korolchuk, S. I.; Kormosh, Zh. O.
Article20112-Jul-2015Дослідження ТШХ-розділення іонних асоціатів деяких органічних аніонів з астрофлоксиномЗима, С. В.; Zyma, S. V.
Article20112-Jul-2015Фотометричні методи визначення РутеніюКормош, Ж. О.; Корольчук, С. І.; Kormosh, Zh. O.; Korolchuk, S. I.
Article20112-Jul-2015Оцінка якості води озера Сомин за вмістом сполук нітрогенуГулай, Л. Д.; Личманюк, О. С.; Лавринюк, З. В.; Gulai, L. D.; Lychmanіuk, O. S.; Lavrynіuk, Z. V.
Article20112-Jul-2015Одержання конденсованих сполук на основі 4,5-дифеніл-2-тіоімідазолуГеваза, Ю. І.; Сливка, Н. Ю.; Хартонюк, Т. В.; Gevaza, Yu. I.; Slyvka, N. Yu.; Khartoniuk, T. V.
Article20112-Jul-2015Нові сполуки зі структурою типу Gd6Cu8Ge8Федина, М. Ф.; Федорчук, А. О.; Федина, Л. О.; Fedyna, M. F.; Fedorchuk, A. O.; Fedyna, L. O.
Article20112-Jul-2015Каталіметричне визначення нанограмових кількостей феруму (ІІІ) методом хемілюмінесценціїБлажеєвський, М. Є.; Боровська, І. М.; Євтухов, В. О.; Blazheіevskyi, M. Ye.; Borovska, I. N.; Yevtukhov, V. O.
Article20112-Jul-2015Фізико-хімічні властивості наповнених епоксидних композитівАксіментьєва, О. І.; Мартинюк, Г. В.; Мартинюк, І. В.; Скорейко, С. С.; Aksimentіeva, O. I.; Martinіuk, G. V.; Martinіuk, І. V.; Skoreiko, S. S.
Journal201121-Jun-2015Науковий Вісник ВНУ імені Лесі Українки. Хімічні науки. 2011, №14-
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 18 of 18