Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4881
Title: Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки : бібліографічний покажчик за 2013 р.
Authors: Сидорук, Інна Петрівна
Bibliographic description (Ukraine): Наукові праці викладачів, співробітників та студентів Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки [Електронний ресурс] : бібліогр. покажч. за 2013 р. / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. І. Сидорук. - Луцьк, 2015. - 4143 назви ; імен. покажч.
Issue Date: 2015
Date of entry: 2-Feb-2015
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
BBK: 72(4УКР-4ВОЛ)я1
Keywords: бібліографічні видання
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
наукові праці
Abstract: Бібліографічний покажчик містить перелік праць викладачів, наукових співробітників, аспірантів та студентів університету, що вийшли друком у 2013 році. У покажчик включено бібліографічні описи монографій, довідників, підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів, статей із журналів, збірників, опублікованих матеріалів і тез доповідей на конференціях. Публікації згруповано за інститутами (факультетами) та кафедрами. У розділах матеріали розміщено за алфавітом перших авторів. Джерельною базою для відбору документів слугували фонди бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки а також матеріали надані кафедрами. Склад авторів відображено в допоміжному Іменному покажчику. Бібліографічний опис праць складено згідно чинних в Україні стандартів. Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових працівників, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4881
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nauka 2013.pdf4,38 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.