Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4641
Title: Вплив занять аеробікою на фізичну підготовленість дівчат 18–19 років
Other Titles: Aerobics Influence on the Physical Fitness of 18–19 Years Old Girls
Authors: Калитка, Світлана
Кренделєва, Венера
Мацкевич, Нінель
Овчаренко, Тетяна
Козак, Василь
Kalytka, Svitlana
Krendelieva, Venera U.
Matskevych, Ninel
Ovcharenko, Tetiana
Kozak, Vasilii
Bibliographic description (Ukraine): Калитка С. Вплив занять аеробікою на фізичну підготовленість дівчат 18–19 років / С. Калитка, В. Кренделєва, Н. Мацкевич, Т. Овчаренко, В.Козак // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки ; [уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький]. - Луцьк, 2010. - № 4 (12). – С. 39-43.
Issue Date: 2010
Date of entry: 28-Oct-2014
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: спортивна аеробіка
студентки
фізична підготовленість
фізична працездатність
sports aerobics
female students
physical fitness
physical efficiency
Abstract: У статті досліджується питання впливу занять аеробікою на фізичну підготовленість дівчат 18–19 років в умовах навчання у ВНЗ. Установлено, що фізична підготовленість та працездатність має вірогідно вищий рівень у дівчат, які спеціалізуються зі спортивної аеробіки, порівняно з дівчатами, котрі займаються за вузівською програмою. The influence of the aerobics classes on the physical fitness of 18-19 years old girls in higher education institution is studied in the article. It is determined that physical fitness and work efficiency is much higher among the girls, who practice sports aerobics, especially the university program.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4641
Content type: Article
Appears in Collections:Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 2010, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kalytka.pdf525,29 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.