Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4154
Title: Безпека життєдіяльності
Authors: Грицюк, Ірина Михайлівна
Ращинська, Лариса Іванівна
Шишкіна, Христина Юріївна
Hrytsiuk, Iryna M.
Rashchynska, Larysa I.
Shyshkina, Khrystyna YU.
Bibliographic description (Ukraine): Грицюк І. М. Безпека життєдіяльності : методичні рекомендації до курсу / І. М. Грицюк, Л. І. Ращинська, Х. Ю. Шишкіна ; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, факультет психології, кафедра практичної психології та безпеки життєдіяльності. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 54 с.
Issue Date: 2-Jun-2014
Date of entry: 2-Jun-2014
Abstract: У методичних рекомендаціях до курсу викладено мету вивчення дисципліни «Безпека життєдіяльності», загальні вимоги до підготовки студентів, представлені опис навчального курсу, тематичні огляди змістових модулів, плани лекційних та практичних занять, ситуаційні завдання до практичних занять, питання для самостійної та індивідуальної роботи, питання та завдання для самоконтролю, питання для підготовки до заліку (екзамену), критерії оцінювання знань, тестові завдання для самостійної перевірки знань та перелік літературних джерел, рекомендованих для опрацювання.
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/4154
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FPsy)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bzhd_metod.pdf630,31 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.