Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3630
Title: Техніка спектроскопії та оптичних вимірювань: робоча програма вибіркової навчальної дисципліни
Authors: Галян, Володимир Володимирович
Halian, Volodymyr V.
Bibliographic description (Ukraine): Галян В. В. Техніка спектроскопії та оптичних вимірювань: робоча програма вибіркової навчальної дисципліни / В. В. Галян ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки , фізичний факультет , кафедра загальної фізики та методики викладання фізики . – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 10 с.
Issue Date: 19-Mar-2014
Date of entry: 19-Mar-2014
Publisher: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Keywords: Фізика твердого тіла
оптичні середовища
прилади оптичної спектроскопії
джерела випромінювання
Abstract: «Техніка спектроскопії та оптичних вимірювань» є одним із навчальних курсів, які читаються для студентів спеціальності «Фізика». Програма відповідає навчальному курсу для студентів фізичного факультету спеціальності «Фізика» Вивчення спецкурсу передбачає знання студентів загального курсу фізики та фізики твердого тіла і містить послідовний виклад принципів дії джерел і приймачів випромінювання, фільтруючих випромінювання систем та спектральних приладів.
Description: Робоча програма вибіркової навчальної дисципліни "Техніка спектроскопії та оптичних вимірювань " підготовки спеціаліста спеціальності 7.04020301 «Фізика»
URI: http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/3630
Content type: Training program
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FITM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tehnika spectroskopii.pdf560,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.