Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24150
Title: Документальний супровід міжнародних автомобільних вантажних перевезень
Authors: Тоцька, Олеся Леонтіївна
Просвірніков, Максим Валерійович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Тоцька О. Л., Просвірніков М. В. Документальний супровід міжнародних автомобільних вантажних перевезень. Актуальні проблеми сучасної науки: теоретичні та практичні дослідження молодих учених: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 14–15 трав. 2024 р. Полтава: ПДАУ, 2024. С. 259–261.
Conference/Event: Актуальні проблеми сучасної науки: теоретичні та практичні дослідження молодих учених
Issue Date: 2024
Date of entry: 21-May-2024
Publisher: Полтавський державний аграрний університет
Country (code): UA
Place of the edition/event: м. Полтава
Keywords: міжнародні автомобільні вантажні перевезення
договір
заявка
міжнародна товарно-транспортна накладна
Page range: 259–261
Start page: 259
End page: 261
Abstract: Описано структуру документів, які оформляються при наданні послуги з міжнародного автомобільного вантажного перевезення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24150
References (Ukraine): 1. Тоцька О., Просвірніков М. Алгоритмізація надання транспортними компаніями послуг із міжнародних вантажних перевезень. Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством: матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка, 28–29 берез. 2024 р. Полтава: ПДАУ, 2024. С. 982–983. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24064.
2. Totska O., Prosvirnikov M. Organisational structure and external relations of an international road freight carrier. Економіка і регіон. 2024. № 1 (92). С. 195–201. URL: https://journals.nupp.edu.ua/eir/article/view/3328/2750.
3. Конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_234/conv#o11.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FEU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
thesis_88.pdf555,32 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.