Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24075
Title: Луцька дитяча залізниця як важлива рекреаційна атракція міста: сучасний стан та можливості ребрендингу
Authors: Мельник, Надія Вікторівна
Єрко, Ірина Володимирівна
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника факультет туризму, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Мельник Н. В., Єрко І. В., Качаровський Р. Є. Луцька дитяча залізниця як важлива рекреаційна атракція міста: сучасний стан та можливості ребрендингу. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 12–14 квітня 2024 р.) / за ред. Ю. М. Барського, В. Й.Лажніка. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2024. С. 106-109.
Conference/Event: Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів
Issue Date: 14-Apr-2024
Date of entry: 15-Apr-2024
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
UDC: 911.3:379.8:[930.85(477.82)
Keywords: туризм
туристична атракція
рекреаційний потенціал
рекреація
залізниця
дитяча залізниця
Луцька дитяча залізниця
Луцька територіальна громада
м.Луцьк
Волинська область
Page range: 106-109
Abstract: Сучасна економічна ситуація в Україні є досить складною. Процес децентралізації створив передумови для розширення повноважень нових адміністративних утворень ( територіальних громад (ТГ) з одночасним отриманням додаткових матеріальних ресурсів. Проте значний пласт невирішених соціально-економічних проблем спричиняє необхідність пошуку нових можливостей залучення нестандартних варіантів наповнення скарбниці громади. Досить прогресивним у цьому плані є сприяння інтенсивному розвитку туризму ТГ, що дозволить отримати додатковий дохід та створити нові робочі місця. Для цього слід на повну використовувати наявні туристичні обʼєкти та інфраструктуру. Для міста Луцька характерним є наявність цікавих туристичних родзинок, до яких можна віднести й Луцьку дитячу залізницю. Вона не є вагомим транспортним сегментом у традиційному його розумінні та прямо не виконує основне завдання залізниці – транспортування пасажирів та товари, але має пізнавальну, туристичну, навчальну, профорієнтаційну функції тощо
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24075
References (Ukraine): 1. В Луцькій міській раді розповіли, що далі будуть робити із дитячою залізницею, яка перейшла у власність міста. Суспільне новини: URL: https://suspilne.media/621833-v-luckij-miskij-radi-rozpovili-so-dali-budut-robiti-iz-ditacou-zalizniceu-aka-perejsla-u-vlasnist-mista/ (дата звернення: 28.02.2024).
2. Єрко І. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В., Чир Н. В., Мельник А. В. Дитяча залізниця як туристичний осередок. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. інт.-конфе. (18 вересня 2020 року) : зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. С. 68.
3. Луцьк прийняв дитячу залізницю у комунальну власність. Волинські новини: URL: https://www.volynnews.com/news/all/lutsk-pryyniav-dytiachu-zaliznytsiu-u-komunalnu-vlasnist/ (дата звернення: 24.02.2024).
4. Луцька дитяча залізниця. URL: http://ldz1954ldz.mozello.com/ (дата звернення: 25.02.2024).
5. Луцька міська рада. URL: https://www.lutskrada.gov.ua/(дата звернення: 25.02.2024).
6. Львівська залізниця. URL: http://railway.lviv.ua/ (дата звернення: 24.02.2024).
7. Укрзалізниця. URL: https://www.uz.gov.ua/(дата звернення: 23.02.2024)
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
lutsk_zaliznytsia.pdf931,52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.