Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24071
Title: Водно-болотні угіддя каскаду Кічкарівських ставків як можлива територія Смарагдової мережі України
Authors: Нетробчук, Ірина Марківна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Чижевська, Лариса Тарасівна
Полянський, Сергій Володимирович
Мельник, Олег Володимирович
Ковальчук, Сергій Ігорович
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК,заступник директора,кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Нетробчук І.М., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Полянський С.В. Мельник О.В., Ковальчук С.І., Качаровський Р. Є. Водно-болотні угіддя каскаду Кічкарівських ставків як можлива територія Смарагдової мережі України. Moderní Aspekty Vědy. Praha,Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: 2024. Т. XLІІ. § 6.1. S.237–258.
Issue Date: 8-Apr-2024
Date of entry: 15-Apr-2024
Publisher: Видавнича група "Наукові перспективи"
Country (code): CZ
Keywords: водойма
водокористування
водно-болотні угіддя
Смарагдова (Емеральд) мережа
Рамсарська конвенція
Оселищна директива
каскад Кічкарівських ставків
р. Омеляник
м.Луцьк
Волинська область
Abstract: У XXI столітті перед людством постало ряд серйозних викликів та загроз: глобальні зміни клімату, зростаючий дефіцит водних ресурсів, забруднення навколишнього середовища, безпрецедентне зниження біорізноманіття, що загрожує близько мільйону видів рослин та тварин, деградація 60 % природних екосистем, зокрема, водно-болотних, які зникають утричі швидше лісових. Водно-болотні екосистеми забезпечують існування 40 % популяцій видів флори та фауни. Внаслідок трансформації навколишнього середовища популяції прісноводних видів Європи зменшилися за останні 50 років на 93 %. Адже, наприклад, деякі ендемічні види можуть жити лише в межах певних водно-болотних угідь, як і більшість видів риб та амфібій на певних стадіях онтогенезу.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/24071
References (Ukraine): 1. Андрусевич А., Андрусевич Н., Козак З. Довідник чинних міжнародних договорів України у сфері охорони довкілля. Л., 2009. 203 с.
2. Василюк О., Борисенко К., Куземко А., Марущак О., Тєстов П., Гриник Є. Проектування і збереження територій мережі Емеральд (Смарагдової мережі). Методичні матеріали. Київ : «LAT & K», 2019. 78 с.
3. Водно-болотні угіддя України. Довідник / під ред. Марушевського Г. Б., Жарук І. С. К. : Чорноморська програма Ветландс Інтернешнл, 2006. 312 c.
4. Дворецький А. І., Кириленко А. С. Методика дослідження малих річок. Дніпропетровськ: Гамалія, 1999. 59 с.
5. Дідух Я. П., Огаренко Ю. Д. Оцінка загроз екосистемам та біотичним комплексам Західного Полісся. Наукові записки НаУКМА. Серія : Біологія та екологія. Т. 80. 2008. С. 50–55.
6. Екологія боліт і торфовищ (збірник наукових статей) // гол. ред. В. В. Коніщук. Київ: ДІА, 2012. 187 с.
7. Звіт WWF «Жива планета» 2020. URL: https://wwf.ua/?792591/LPR-2020-ukraine (дата звернення 21.02.2024).
8. Ільїна О. В. Антропогенні трансформації болотних комплексів Волині. Наук. вісник Волинського держ. ун-ту ім. Лесі Українки. 2003. № 11. С. 111–114.
9. Ільїна О. В. Болота Волині: особливості поширення й антропогенні зміни. Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту: зб. наук. пр. Вип. 256. 2007. С. 367–372.
10. Ільїна О. В. Гідрогенні ландшафти Волині. Матеріали VII Міжн. наук.-практ. конф. Т. 57. Географія і геологія. Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2004. С. 41.
11. Інтерактивна карта «Водойми Волині». URL: http://vod-vol.bic.com.ua/index.php/karta-vodnykh-resursiv (дата звернення 24.03.2024).
12. Карта Смарагдової мережі України у межах м. Луцьк. URL: https://carto-lab.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=1cbd73653a3a405b9702625c839b93f4(дата звернення 24.03.2024).
13. Інтерактивна карта Смарагдової мережі України. URL: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Смарагдова_мережа_України%2C_2019.png(дата звернення 24.03.2024).
14. Мігас Р. В., Якубишена С. Г., Петрук В. Й. та ін. Болотний фонд Волинської області. Луцьк: Ініціал, 2003. 24 с.
15. Моклиця Ю. В. Збереження малих річок, теорія і практика: методичні рекомендації. Луцьк, 2005. 30 с.
16. Пояснювальна записка до проєкту Закону України «Про території Смарагдової мережі». URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/388570 (дата звернення 22.02.2024).
17. Про порядок денний одинадцятої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (Документ 3562-IX, чинний, поточна редакція – Редакція від 20.03.2024). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3562-IX#Text (дата звернення 24.03.2024).
18. Проєкт Закону України «Про території Смарагдової мережі» № 4461 від 04.12.2020 р. URL: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70592 (дата звернення 24.03.2024).
19. Птахи фауни України : польовий визначник / Г. В. Фесенко, А. А. Бокотей; Українське товариство охорони птахів. Київ : [б. в.], 2002. 413 с.
20. Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : кол. моногр. / за ред. В. О. Фесюка. К. : ТОВ «ПІДПРИЄМСТВО «ВІ ЕН ЕЙ», 2016. 316 с.
21. Фотоальбоми Кічкарівських ставків. URL: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1422310247825148.1073741843.100001385592218&type=1&l=bf09d647f6 (дата звернення 19.02.2024); URL: https://www.facebook.com/profile.php?id=100001385592218&sk=photos&collection_token=100001385592218%3A2305272732%3A69&set=a.1422310247825148&type=1(дата звернення 19.02.2024); URL: https://www.facebook.com/yuliamrija/media_set?set=a.2096690213691877&type=3 (дата звернення 19.02.2024).
22. Чир Н. В. Водно-болотні угіддя в системі туристично-рекреаційної діяльності: сучасний стан та перспективи використання. Туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 23–24 квітня 2015 р. Чернівці : ЧТЕІ КНТЕУ, 2015. С. 150–152.
23. Mires and peatlands of Europe. URL: https://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510653836/Joosten_Tanneberger_Moen_Mires_and_peat#html (дата звернення 23.03.2024).
24. The peatland map of Europe. URL: https://cutt.ly/RyEBEZx (дата звернення 19.02.2024).
Content type: Book Chapter
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moderní Aspektyr6.pdf4,63 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.