Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23743
Title: Вийшов з друку перший в Україні «Гідрохімічний словник» (2022 р.)
Authors: Забокрицька, Мирослава Романівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет, доцент кафедри фізичної географії, доцент
Bibliographic description (Ukraine): Забокрицька М. Р. Вийшов з друку перший в Україні «Гідрохімічний словник» (2022 р.). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2022. № 1(63). С. 71–74. Рец. на кн. : Хільчевський В. К. Гідрохімічний словник. К. : ДІА, 2022. 208 с. DOI : https://doi.org/10.17721/2306-5680.2022.1.7
Journal/Collection: Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
Issue: 1(63)
Issue Date: 2022
Date of entry: 7-Mar-2024
Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.17721/2306-5680.2022.1.7
UDC: 556: 114 + 574.64
Keywords: гідрохімічний словник
хімічний склад води
якість води
моніторинг вод
Україна
Page range: 71-74
Abstract: У статті представлено та проаналізовано науково-довідкове видання – «Гідрохімічний словник», виданий професором Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.К. Хільчевським у 2022 р. У «Гідрохімічному словнику» містяться терміни, що висвітлюють такі питання: властивості та хімічний склад природних вод; процеси формування хімічного складу природних вод; методологія та методи гідрохімічних досліджень та аналізу води; процеси забруднення та самоочищення водних об'єктів; гідробіологічні та мікробіологічні процеси у водних об'єктах; якість води та інтегроване управління водними ресурсами. Наведено деякі терміни із суміжних дисциплін – гідрології, географії, гідрогеології, гідробіології, геохімії тощо. «Гідрохімічний словник» розрахований на студентів університетів спеціальності "Науки про Землю" освітніх програм гідрологічного профілю, які вивчають гідрохімічні та гідроекологічні дисципліни; буде корисним фахівцям у галузі гідрохімії, гідрології, гідроекології, гідрогеології, географії.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23743
References (Ukraine): Хільчевський В. К. Агрогідрохімія: підручник. К.: ДІА, 2021. 176 с.
Хільчевський В. К. Гідрохімічний словник К.: ДІА, 2022. 208 с.
Хільчевський В. К. Нариси історії гідрохімії в Україні. К.: ДІА, 2020. 136 с.
Хільчевський В. К., Забокрицька М. Р. Хімічний аналіз та оцінка якості природних вод: навч. посібник. Луцьк. Вежа-Друк, 2021. 76 с.
Хільчевський В. К., Осадчий В. І., Курило С. М. Основи гідрохімії: підручник. К.: Ніка-Центр, 2012. 326 с.
Хільчевський В. К., Осадчий В. І., Курило С. М. Регіональна гідрохімія України. К.: ВПЦ «Київський університет», 2019. 343 с.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ГГГ_2022_№1(63), Б.pdf492,74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.