Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23722
Title: Облаштування, моніторинг та екологічна сертифікація пляжів на рекреаційних водних об’єктах
Authors: Хільчевський, Валентин Кирилович
Забокрицька, Мирослава Романівна
Affiliation: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, доктор географічних наук, професор кафедри гідрології та гідроекології
Волинський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет, кандидат географічних наук, доцент кафедри фізичної географії, доцент
Bibliographic description (Ukraine): Хільчевський В. К., Забокрицька М. Р. Облаштування, моніторинг та екологічна сертифікація пляжів на рекреаційних водних об’єктах. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2022. № 2(64). С. 40–52. DOI: https://doi.org/10.17721/2306-5680.2022.2.4
Journal/Collection: Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
Issue: 2(64)
Issue Date: 2022
Date of entry: 1-Mar-2024
Publisher: Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.17721/2306-5680.2022.2.4
UDC: 556.5+556.18(447)
Keywords: пляж
якість води
рекреаційний водний об’єкт
екологічна сертифікація
програма «Блакитний прапор»
Київ
Україна
Page range: 40-52
Abstract: Мета даного дослідження полягає у висвітленні нормативних підходів до облаштування, проведення моніторингу та екологічної сертифікації пляжів на рекреаційних водних об’єктах України. При проєктуванні та облаштуванні площа території різного функціонального використання у припляжній, пляжній та акваторіальній зонах морів, річок та озер визначається відповідно до показників, наведених у ДБН Б.2.2-12:2019 з планування та забудови територій. Перед початком літнього сезону необхідною є ретельна комісійна перевірка готовності пляжів до діяльності, яка включає перевірку санітарного стану території та якості води у водному об’єкті. Дослідження показують, що на початок сезону в 2019 р. лише у двох областях Україні 100 % перевірених пляжів відповідали вимогам, а більшість – на 70 %. У моніторингу якісті води в районах пляжів, який здійснюють структурні підрозділи Держпродспоживслужби та МОЗ України визначальним є мікробіологічний блок показників (кишкова паличка). Результати щотижневого моніторингу якості води, який проводився на пляжах Києва на Дніпрі в 2020 р. показав значну динаміку статусу пляжу (погіршення якості води), що було пов’язано з випаданням дощів та цвітіння води у літню спеку. Позитивним фактом є добровільна міжнародна екологічна сертифікація пляжів за прогамою «Блакитний прапор», міжнародного Фонду екологічної освіти, за якою в Україні в 2021 р. було відзначено 19 пляжів (9 – морських, 10 – річкових).
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23722
References (Ukraine): Герасименко В. Г., Яременко С. Г. Інфраструктурне забезпечення пляжного господарства курортного міста. Наука й економіка. 2015. №3(39). C.98-107.
ДБН Б.2.2-12:2019. Планування та забудова територій. К.: Мінрегіон України, 2019. 177 с. URL: https://dreamdim.ua/wp-content/uploads/2019/07/DBN-B22-12-2019.pdf Х
Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць / Затверджено наказом МОЗ України від 17.03.2011 р. N 145. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0457-11#Text
ДСП 172-96: Державні санітарні правила розміщення, улаштування та експлуатації оздоровчих закладів. Таблиця 2: Вимоги до якості води за санітарно-мікробіологічними показниками в районах водокористування населення / Затверджено наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. №172. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0378-96#Text
ДСП 173-96: Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. Додаток 11: Гігієнічні вимоги до складу та властивостей води водних об'єктів в пунктах господарсько-питного і культурно-побутового водокористування / Затверджено наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. №173, зі змінами - накази МОЗ України від 2007, 2009, 2018 рр. - URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0379-96#Text
Інформація про стан пляжів України. Держпродспоживслужба України. 2019. URL: https://dpss.gov.ua/storage/app/sites/12/uploaded-files/sanepidemsituacia/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202019/informatsiya-pro-stan-plyazhiv-ukraini-2019.pdf
Правила охорони внутрішніх морських вод і територіального моря України від забруднення та засмічення / Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 р. № 269; редакція постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 р. № 431). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/269-96-%D0%BF#Text
Правила охорони життя людей на водних об'єктах України / Затверджено наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 03.12.2001 № 272 (у редакції наказу Міністерства надзвичайних ситуацій України 24.09.2012 № 1214). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-02#Text
Проектування, інженерно-біотехнічне впорядкування та експлуатація водоохоронних зон водних об’єктів: навч. посібник / За ред. О. В. Петроченка, В. В. Гребеня, В. К. Хільчевського, А. І. Томільцевої. К.: АртЕк, 2021. 440 с.
Степанова В. Е., Гайворонская И. В. Сертификация пляжного рекреационного хозяйства Одесского региона по системе «Blue Flag» как фактор экологизации социально-экономического развития. Ефективна економіка. 2010. № 5. Електронний журнал. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=216
Хільчевський В. К. Моніторинг вод в Україні: методи оцінювання якості води для різних цілей у зв’язку зі змінами нормативної бази (2014-2021 рр.). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2021. №3(61). С. 6-19. https://doi.org/10.17721/2306-5680.2021.3.1
Хільчевський В. К. Оцінювання якості рекреаційного водного середовища: світові підходи, рекомендації ВООЗ, директива ЄС щодо води для купання. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2021. № 4(62). С. 6-17. https://doi.org/10.17721/2306-5680.2021.4.1
Хільчевський В. К., Забокрицька М. Р. Особливості нормативного оцінювання якості води водних об’єктів для рекреаційних цілей в Україні. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія. 2022. № 1(63). С. 40-53.
Чому збирати дані про статуси офіційних пляжів у динаміці це важливо для розвитку міста? 2021. Офіційний сайт КП «Плесо». URL: http://pleso.kyiv.ua/
Ярьоменко С. Г. Місце пляжного господарства курортного центру в оздоровчій рекреації. Науковий вісник Херсонського держ. ун-ту. Серія: Географічні науки. 2016. Вип. 4. С. 112-121.
Blue Flag. Official website. URL: https://www.blueflag.global/
Blue Flag's Criteria. Criteria for beaches. URL: https://www.blueflag.global/criteria
Directive 2006/7/EC of the European Parliament and of the Council of 15 February 2006 concerning the management of bathing water quality and repealing Directive 76/160/EEC. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32006L0007
Guidelines on Recreational Water Quality. Volume 1. Coastal and Fresh Waters. Geneva: World Health Organization; 2021. URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/342625
Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. COVID-19. 2021. URL: https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Ormaza-González F. I., Castro-Rodas D., Statham P. J. COVID-19 Impacts on Beaches and Coastal Water Pollution at Selected Sites in Ecuador, and Management Proposals Post-pandemic // Frontiers Marine Science. 2021. 8. 669374 | https://doi.org/10.3389/fmars.2021.669374 22. UNCTAD. Global economy could lose over $4 trillion due to COVID-19 impact on tourism. 2021. URL: https://unctad.org/news/global-economy-could-lose-over-4-trillion-due-covid-19-impact-tourism
UNCTAD. Global economy could lose over $4 trillion due to COVID-19 impact on tourism. 2021. URL: https://unctad.org/news/global-economy-could-lose-over-4-trillion-due-covid-19-impact-tourism
UNWTO. Impact assessment of the covid-19 outbreak on international tourism. 2021. URL: https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-international-tourism
Vousdoukas M. I., Ranasinghe R., Mentaschi L. et al. Sandy coastlines under threat of erosion. Nature Climate Change. 2020. 10 Р. 260–263 (2020). https://doi.org/10.1038/s41558-020-0697-0
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2306-5680.2022.2.4.pdf884,25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.