Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23595
Title: Організаційно-економічні засади відновлення конкурентоспроможності територіальних громад і регіонів України
Authors: Подзізей, Олег Олегович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Подзізей О. О. Організаційно-економічні засади відновлення конкурентоспроможності територіальних громад і регіонів України . дис. ... доктора філософії : 051 – Економіка . Луцьк, 2023. 371 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 9-Feb-2024
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Україна, м. Луцьк, Волинський національний університет імені Лесі Українки
Code and name of the specialty: 051 - Економіка
Supervisor: Шматковська, Тетяна Олександрівна
Committee members: Возняк, Галина Василівна
Дорош, Вікторія Юріївна
UDC: 332.1(477-72):005.332.4(043.3)
Keywords: конкурентоспроможність
регіон
регіональний розвиток
територіальна громада
децентралізація
соціально-економічний розвиток регіону
економічне зростання
місцевий економічний розвиток
місцеві бюджети
відновлення
competitiveness
region
regional development
territorial community
decentralization
socio-economic regional development
economic growth
local economic development
local budgets
restoration
Abstract: У дисертації обґрунтувано теоретико-методичні основи та розроблено науково-практичні рекомендації щодо організаційно-економічного забезпечення процесів відновлення конкурентоспроможності територіальних громад і регіонів України у воєнний та повоєнний періоди. Обгрунтовано роль територіальних громад в процесі адміністративного реформування та бюджетної децентралізації та визначено поняття їх конкурентоспроможності як ініціативної діяльності задля досягненння перспектив сталого, інклюзивного та смарт розвитку регіонів. Розглянуто взаємозв’язок і взаємозалежність понять конкурентоспроможності територіальних громад, їх конкурентної позиції із економічним, інноваційним, соціальним розвитком регіону. Запропоновано розглядати сутність поняття відновлення конкурентоспроможності територіальної громади як комплекс заходів і процесів, спрямованих на повернення та використання потенційних можливостей територіальних громад у час та після кризових подій задля їх ефективного функціонувати в умовах конкурентного середовища з врахуванням їх ресурсного забезпечення та поточного рівня соціально економічного розвитку, що матиме наслідком зростання рівня продуктивності підприємств регіону та підвищення рівня якості життя мешканців громади.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23595
Content type: Dissertation
Appears in Collections:Дисертації (ВНУ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diss_podziziei.pdf13,34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.