Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23439
Title: Комп’ютерні дидактичні ігри як засіб розвитку особистості школярів
Authors: Швейгер, Назарій Романович
Bibliographic description (Ukraine): Швейгер Н. Р. Комп’ютерні дидактичні ігри як засіб розвитку особистості школярів . Перспективи розвитку сучасної науки та освіти : матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 14-15 липн. 2023 р.). Львів : Львівський науковий форум , 2023 . С. 34-35
Conference/Event: Перспективи розвитку сучасної науки та освіти
Issue Date: 2023
Date of entry: 1-Jan-2024
Country (code): UA
Place of the edition/event: м.Львів
Supervisor: Ройко, Лариса Леонідівна
Keywords: ігрові технології
комп’ютерна дидактична гра
мотивація
Page range: 34-35
Abstract: У процесі комп’ютеризації освіти традиційна дидактична система «вчитель – учень», замінюється новою – «вчитель – комп’ютер – учень». Поєднання інформаційно-комунікаційних технологій з ігровими методами навчання школярів створює нові можливості засвоєння ними навчальної інформації та робить цікавим процес навчання на творчо-пошуковому рівні. Саме у ігровій діяльності тісно взаємопов’язані освітня, розвивальна і виховна функції навчання .
Description: Дидактична гра як метод навчання, стимулює творчу активність учнів, розширює їх пізнавальні можливості. У свою чергу, дидактична комп’ютерна гра, має двоякий характер: ігрова функція забезпечує отримання винагороди; навчальна – здобуття знань, умінь і навичок за допомогою діяльності за заданими правилами. Якщо домінуючим є навчальний компонент, то гра надає можливості, пов’язані з відтворенням знань, умінь і навичок, а також їх застосуванням та обробкою. Ігровий компонент гри використовується як засіб для наочності й підвищення мотивації до навчання.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23439
References (Ukraine): 1. Бібік Н. М. Нова українська школа : порадник для вчителя. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди»». 2017. 206 с.
2. Бондарчук Є. Інтерактивні технології – шлях до створення ситуації успіху у навчальній діяльності молодшого школяра. Початкова школа. 2017. №11. С.1-3.
3. Гриценко С. В. Використання ігрової діяльності у навчальному процесі. Початкове навчання та виховання. 2016. № 34. С. 12-19.
4. Мачинська Н. І., Оприск М. А. Теоретичні аспекти використання ігрових технологій на уроках в початковій школі. Молодий вчений. № 10 (74). 2019. С. 229-232.
5. Швейгер Н. Р., Ройко Л. Л., Ройко О. О. Використання комп’ютерно-ігрових технологій як засобу формування позитивної мотивації до навчання. Математика. Інформаційні технології. Освіта : зб. статей XII Міжнар. наук.-практ. конф. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. № 10. С.173-180.
6. Шевчук О. В. Дидактичні ігри з інформатики як засіб формування у підлітків мотивації до навчання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 2 : Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2008. Вип. 6 (13). С. 176-180.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35-36.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.