Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23436
Title: Атлас фонетичних особливостей говірок Волинського Полісся
Authors: Дружук, Ірина Михайлівна
Bibliographic description (Ukraine): Дружук І. Атлас фонетичних особливостей говірок Волинського Полісся / Волинський національний університет імені Лесі Українки, Західнополіський ономастико-діалектологічний центр. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2023. 144 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 1-Jan-2024
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки,
Country (code): UA
Place of the edition/event: ФОП Мажула Ю.М.
Code and name of the specialty: 035 Філологія
Supervisor: Аркушин, Григорій Львович
UDC: 811.161.2'282.2'342(477.82)(084)
Keywords: західнополіський говір
волинсько-поліські говірки
фонетичні особливості
лінгвістична географія
інтерактивна звукова карта
Abstract: В атласі скартографовано фонетичні особливості волинсько-поліських говірок, ядра західнополіського діалекту, зафіксовані впродовж 2013–2023 років у 136 населених пунктах Волинської та Рівненської областей. До атласу додано 6 електронних звукових карт, що містять аудіофайли-зразки говіркового мовлення та дозволяють прослухати звучання сучасних відповідників наголошених *о, *е, *ě в новозакритих складах у зоні перехідних говірок від волинсько-поліських до середньополіських. У коментарях подано зв’язні тексти – розповіді інформаторів про побут волинських поліщуків у XX ст. Для мовознавців, насамперед діалектологів та істориків мови, етнографів і етнолінгвістів, фольклористів та всіх, хто цікавиться народною мовою Волинського Полісся.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23436
ISBN: 978-617-8279-19-6
Content type: Book
Appears in Collections:Наукові роботи студентів та аспірантів

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Atlas.pdf40,92 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.