Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23168
Title: Варіативні модулі з фізичної культури «Нової української школи»
Authors: Гнітецька, Тетяна Володимирівна
Ковальчук, Надія Миколаївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Гнітецька Т., Ковальчук Н. Варіативні модулі з фізичної культури «Нової української школи»: довідник. Луцьк : ФОП Мажула Ю.М., 2023. 71 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 27-Nov-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: ФОП Мажула Ю.М.
UDC: 373.011.33:796]:37.014.3(477)
Keywords: варіативні модулі
НУШ
вчителі фізичної культури
сучасні технології
Abstract: У довіднику викладено презентаційні матеріали з інноваційних варіативних модулів навчальної програми «Фізичної культури» для учнів 5-6 класів НУШ (авт. Педан з співавт., 2022 рік). Довідник укладено згідно з освітньо-професійними програмами «Середня освіта. Фізична культура» першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти й розраховано на магістрів, студентів, учителів фізичної культури, викладачів закладів вищої освіти та широкого кола педагогів, які цікавляться сучасними технологіями у фізичному вихованні школярів.
Content: Акробатичний рок-н-рол 4
Алтимат фризбі 6
Американський футбол 8
Баскетбол 3х3 10
Бейсбол 12
Велоспорт 14
Вудбол 16
Дартс 18
Дзюдо 20
Дитяча легка атлетика 22
Доджбол 24
Корфбол 26
Лакрос 28
Падел 30
Панна 32
Петанк 34
Піклбол 36
Пляжний бейсбол (гилка) 38
Пляжний волейбол 40
Регбі-5 42
Рінго 44
Скандинавська ходьба 46
Сквош 48
Сумо 50
Ушу 52
Фехтування 54
Фістбол 56
Фітнес-йога 58
Флорбол 60
Хортинг 62
Чирлідинг 64
Cool Games 66
Література 68
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23168
References (Ukraine): 1. Алтимат фризбі. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/...
2. Алтимат фризбі. Правила гри. URL: https://vseosvita.ua/library/altymat-fryzbi-pravyla-hry-563246.html
3. Асана. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%
4. Асани: URL: https://ua.depositphotos.com/stock-photos/%D0%B0%D1...
5. Всесвітній навчальний проект IAAF «Дитяча легка атлетика» 6 клас. URL: https://www.youtube.com/watch?v=WTy5Bq1SvKI&ab_channel =Viln%D1%96anskyInternat
6. Вудбол. Правила гри. URL: https://drive.google.com/file/d/160e9mwmb1xz9...
7. Впровадження «Чирлідингу» на уроках фізичної культури. URL: https://vseosvita.ua/library/vprovadzenna-cirlidingu-na-urokah-fizicnoi-kulturi-104977.html
8. Гилка URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/...
9. Глушко Г., Андрейчук Л., Ковальчук Н. Особливості акробатичної підготовки у черліденгу. Фітнес, харчування та активне довголіття: зб. тез доповідей IІІ Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (22 березня 2023 р.). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2023. С. 5-6.
10. Гра лакросс - історія і правила. URL: https://jak.koshachek.com/articles/gra-lakross-istorija-i-pravila.html
11. Дзюдо. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%...
12. Доджбол – динамична гра. URL: https://naurok.com.ua/dodzhbol---dinamichna-gra-323054.html
13. Доджбол. Історія виникнення - На Урок. URL: https://naurok.com.ua/dodzhbol-istoriya-viniknennya-324605.html
14. Доджбол. Правила гри та історія виникнення. URL: https://www.youtube.com/watch?v=PqTWsq16-KI&ab_channel=
15. Єднак В. Дитяча легка атлетика – інноваційний проект розвитку масового спорту. URL: https://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/msnu /article/view/..
16. Єрьоменко Е.А Бойовий хортинг – система вдосконалення особистості: монографія. Київ: ГС «НФБХУ», 2020. 514 с.
17. Йога. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%
18. Команда ЗШ № 13 - чемпіон Івано-Франківська з регбі-5. URL: https: //firtka.if. ua/blog/view/ komanda-zs-13-cempion-ivanofran...
19. Корфбол. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%
20. Лакрос. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%...
21. Методичний матеріал - базові рухи чирлідингу, соціальна мережа працівників освіти. URL: https://ua.waykun.com/articles/metodichnij-material-bazovi-ruhi-cherlidingu.php
22. Методичні рекомендації та завдання до практичних занять із навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (правила змагань з черліденгу) (для всіх освітніх програм Університету) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Н. В. Борисенко. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. 37 с. URL: http://eprints.kname.edu.ua/56002/1/...pdf
23. Міжнародна федерація фехтування. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/
24. Національна федерація фехтування України URL: https://www.facebook.com/fencing.ukraine/
25. Національний спорт | Сумо як стиль життя: історія, заборони та правила. URL: https://life.liga.net/poyasnennya/news/sumo-kak-stil-jizni-istoriya-zaprety-i-pravila
26. Основні положення регламенту шкільної ліги чирлідерів. URL: https://cheerleading.org.ua/shkilna-liha/pravyla.html
27. Отравенко О., Іванов К. Нові спортивні активності регбі-5 та доджбол у закладах освіти в аспекті здоров’язбереження. URL: https://naurok.com.ua/dodzhbol---dinamichna-gra-323054.html
28. Панасюк А., П’ятіков С., Гнітецька Т. Історія зародження хортингу на Волині. Матеріали ХV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» (12−13 травня 2021 року). Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2021. С. 557-559. URL: https://ra.vnu.edu.ua/wp-content/uploads /2021/05/ Moloda-nauka2021skachana_compressed.pdf
29. Пасічник В.М. Лекція № 4. Корфбол з навчальної дисципліни "Рекреаційні ігри" URL: https://repository.ldufk.edu.ua/bitstream /34606048/22436/1/...pdf
30. Перші успіхи атлетів Борисполя та Київщини у гирьовому хортингу. URL: https://i-visti.com/news/boryspil/459-persh-usphi-atletv-borispolya-ta-kiyivschini-u-girovomu-hortingu.html
31. Піклбол. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/...
32. Правила гри Регбі – 5. URL: https://vseosvita.ua/library/tema-pravila-gri-regbi-5-494503.html
33. Правила гри у петанк. Модуль петанк, школа. URL: https://www.youtube.com/watch?v=82jmzh7WERQ&ab_channel=...
34. Правила чирлідингу. URL: https://jak.koshachek.com/articles/pravila-chirlidingu.html
35. Презентація "Акробатичний рок-н-рол" - На Урок. URL: https://naurok.com.ua/prezentaciya-akrobatichniy-rok-n-rol-298356.html
36. Презентація "Панна- вид вуличного футболу". URL: https://naurok. com.ua/prezentaciya-panna--vid-vulichnogo-futbolu-299249.html
37. Презентація "Пляжний бейсбол" (гилка). URL: https://vseosvita.ua/library/prezentatsiia-pliazhnyi-beisbol-hylka-691338.html
38. Презентація Cool Games. URL: https://naurok.com.ua/prezentaciya-cool-games-341629.html
39. Ребрина А., Ребрина А. Зародження та становлення гирьового хортингу як засобу професійно-прикладної фізичної культури дітей та молоді. Теорія і методика хортингу : зб. наук. праць / [ред. кол.: Бех І. Д. (голова) та ін.]. К. : Паливода А. В., 2015. Вип. 4. С.212. (232 с.) URL: https://core.ac.uk/download/pdf/162001267.pdf
40. Ребрина О., Коломоєць Г., Мошинський В., Мєшков С. Пляжний бейсбол: навчально-методичний посібник. Одеса: Альянт, 2021. 90с.
41. Регбі-5 : дорослим вхід заборонено. URL: https://www.slk.kh.ua/ news/sport/ regbi-5-doroslim-vkhid-zaboroneno.html
42. Рінго – гра, в яку можуть грати як діти, так і дорослі. URL: https://shudla.bono.odessa.ua/articles/ringo-gra-v-jaku-mozhut-grati-jak-diti-tak-i.html
43. Скандинавська ходьба – Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org › wiki › Скандинавська_ходьба
44. Сумо — Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org › wiki › Сумо
45. Теннисная энциклопедия Игоря Ивицкого. URL: https://tennis-i.com/tennisnaya-entsiklopediya/pravila-tennisa/pravila-paddl-tennisa-i-padel-tennisa-ikh-otlichie.html
46. Техніка Cкандинавської ходьби. URL: https://nwalk.ua/uk/texnika-xodbyi.html
47. Федерація дитяча легка атлетика. Види Історія розвитку. Теоретичні відомості. URL: https://www.youtube.com/watch?v=HS9BAsZabo8
48. Фехтування – Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org › wiki › Фехтування
49. Фітнес-йога: вправи для зниження ваги і зміцнення м'язів. URL: https://publish.com.ua/sport/fitnes-joga-vpravi-dlya-znizhennya-vagi-i-zmitsnennya-m-yaziv.html
50. Флорбол — Вікіпедія. URL: uk.wikipedia.org › wiki › Флорбол
51. Хатха йога для початківці. URL: https://wkrolik.com.ua/xatxa-joga-dlya-pochatkivciv/
52. Як грати у петанк? Фізична культура – Всеосвіта. URL: https://vseosvita.ua/library/ak-grati-u-petank-494298.html
53. Acrobatic rock-n-roll formation World Cup 2022 team UKRAINE. URL: https://www.youtube.com/watch?v=7HGaNPXWIwo&ab_channel=...
54. Canada vs USA - Men's Final | Dodgeball World Championship 2014 | 2nd Half URL: https://www.youtube.com/watch?v=Spu6OlAZHUo&ab_ channel= World DodgeballFederation
55. Cool Games / CoolGames. URL: https://coolgames.com.ua/
56. Padel World Championship. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Padel_ World_Championship
57. Padel. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Padel
58. World Cup Juniors Final SERHIEIEVA Kateryna -k DIDENKO Nazar. URL: https://www.youtube.com/watch?v=3pTEBZbPa8Q&ab_channel=Rock%27n%27RollRapidKharkovUkraine
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FFKiZ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dovidnyk_nush.pdf7,5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.