Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23161
Title: Берестечківська ТГ Волинської області: сучасні тенденції розвитку природного рекреаційного потенціалу
Authors: Мельнійчук, Михайло Михайлович
Нетробчук, Ірина Марківна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Єрко, Ірина Володимирівна
Стельмах, Валентина Юріївна
Качаровський, Роман Євгенович
Ковальчук, Сергій Ігорович
Антипюк, Олена Володимирівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, професор
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарствагеографічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Мельнійчук М. М., Нетробчук І. М., Карпюк З. К., Єрко І. В., Стельмах В. Ю., Качаровський Р. Є., Ковальчук С. І., Антипюк О. В. Берестечківська ТГ Волинської області: сучасні тенденції розвитку природного рекреаційного потенціалу.Věda a perspektivy. 2023. № 11 (30). С.303-316. DOI : https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-11(30)-303-316
Journal/Collection: Věda a perspektivy
Issue: 11 (30)
Issue Date: 23-Nov-2023
Date of entry: 24-Nov-2023
Publisher: Видавнича група "Наукові перспективи"
ORCID Id: https://orcid.org/0000-0002-7258-2869
https://orcid.org/0000-0002-8633-7426
https://orcid.org/0000-0002-8073-3129
https://orcid.org/0000-0002-5395-7557
https://orcid.org/0000-0002-7106-4242
https://orcid.org/0000-0002-6096-4800
https://orcid.org/0000-0002-0015-1541
https://orcid.org/0000-0001-7154-1953
DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-11(30)-303-316
UDC: 911.3:330.15](477.82-72):379.8
Keywords: децентралізація
територіальна громада
рекреаційний потенціал
клімат
поверхневі води
земельні ресурси
ґрунтовий покрив
природно-заповідний фонд
природно-заповідні об’єкти
Берестечківська ТГ
Луцький район
Волинська область
Page range: 303-316
Abstract: Вивчено передумови та етапи формування Берестечківської територіальної громади (ТГ) Волинської області в аспекті реформування адміністративно-територіального устрою в Україні та трасформації моделі державного управління й місцевого самоврядування. Наведено загальну фізико-географічну характеристику території громади, розглянуто особливості рельєфу, клімату та його елементів, гідрологічну мережу (зокрема, річкову), ґрунтовий покрив і структуру земельних угідь, видову та вікову структуру лісових насаджень, мисливські ресурси. Частково охарактеризовано систему розселення та адміністративні межі громади. Проаналізовано наукові дослідження зі схожої тематики та обрано найефективніші методи аналізу особливостей природного потенціалу на рівні окремої територіальної громади. Природний рекреаційний потенціал розглянуто як комплекс елементів, що забезпечують умови та ресурси для рекреації та туризму. Подано детальну характеристику об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) громади, історичну довідку, описано їхні природні, зокрема, флористичні та фауністичні особливості. Запропоновано напрямки покращення функціонування об’єктів ПЗФ та заходи раціонального використання природно-ресурсного та рекреаційного потенціалу.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23161
References (Ukraine): 1. Берестечківська міська територіальна громада. URL: https://berestechkivska-gromada.gov.ua/ (дата звернення 22.08.2023).
2. Головне управління статистики у Волинській області URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 19.07.2023).
3. Децентралізація влади. URL: http://decentralization.gov.ua/region/item. (дата звернення 12.08.2023).
4. Екологічний паспорт Горохівського району Волинської області. URL: https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-gorohivskogo-rayonu/ (дата звернення 22.07.2023).
5. Єрко І., Качаровський Р., Чир Н. (2019). Особливості туристичної привабливості Горохівського району Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Географічні науки. № 1 (385). С. 131–136.
6. Зузук Ф. В., Колошко Л. К., Карпюк З. К. (2012). Осушені землі Волинської області та їх охорона: монографія. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. 294 с. http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13031
7. Каліновський Д. (2013). Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області та можливості їх використання в рекреації та туризмі. Вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Вип. 6 (255). С. 43–47.
8. Карпюк З. К., Фесюк В. О. (2021). Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен». 212 с.
9. Карпюк, З. К., Фесюк, В. О., Антипюк, О. В. (2018). Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ». 136 с.
10. Лук’янова Ганна Віталіївна, Полянська Тетяна Олександрівна, Полянський Сергій Володимирович, Чижевська Лариса Тарасівна, Нетробчук Ірина Марківна, Карпюк Зоя Костянтинівна, Качаровський Роман Євгенович. (2022). Сучасні можливості природного рекреаційного потенціалу Ратнівської ТГ Волинської області. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika: E 24142. № 8(15). S. 171–185. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-171-185
11. Луцька районна державна адміністрація. URL: http://lutskadm.gov.ua/.(дата звернення 22.09.2023).
12. Мельник О. В., Карпюк З. К., Полянський С. В., Качаровський Р. Є., Лук’янова Г. В., Риковський О. В., Паушук А. Я. (2023). Аспекти розвитку природного рекреаційного потенціалу Горохівської ТГ Волинської області. Věda a perspektivy. № 10 (29). С. 261–276. DOI : https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-10(29)-261-276.
13. Нетробчук І. М., Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Карпюк З. К., Мельник О. В., Качаровський Р. Є. (2022). Природний рекреаційний потенціал Ковельської ТГ Волинської області. Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, Австрія – м. Вінниця, Україна. 27 травн. 2022 р. International scientific journal «Grail of Science». № 14–15 (May, 2022) / ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). С. 702–708.
14. Павловська Т. С., Рудик О. В., Ковальчук І. П. (2015). Геоекологічний стан річково-басейнової системи Липа (водозбір р. Стир). Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища: зб. наук. пр. Другої Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Рівне, 21–23 жовтня 2015 р.) Рівне. С. 138−139.
15. Поліський лісовий офіс. URL: https://e-forest.gov.ua/struktura/rehionalni-lisovi-ofisy/ (дата звернення 02.09.2023).
16. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9. (дата звернення 12.09.2023).
17. Про добровільне об’єднання територіальних громад Закон України від № 157–VIII від 05 лютого 2015 р. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення 22.09.2023).
18. Про природно-заповідний фонд Украни№ 2456-XII від 16 червня 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-12 (дата звернення 18.08.2023).
19. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/(дата звернення 12.10.2023).
20. Регіональний офіс водних ресурсів у Рівненській області. URL: http://rivnevodres.gov.ua/ (дата звернення 12.10.2023).
21. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/.(дата звернення 04.09.2023).
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Berest tg.pdf2,13 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.