Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23159
Title: Екологічна токсикологія
Authors: Музиченко, Оксана Семенівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Музиченко О. Екологічна токсикологія: конспект лекцій для студентів спеціальності 101 Екологія. Луцьк : Вежа Друк, 2023. 70 с.
Issue Date: 2023
Date of entry: 24-Nov-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Вежа Друк
UDC: 502:615.9(07)
Keywords: екологічна токсикологія
ксенобіотики
екотоксикодинаміка
екотоксикокінетика
отрути та отруєння
Abstract: У науково-методичному виданні розглянуто теми, які необхідні при набутті студентами спеціальності «Екологія» знань з екологічної токсикології: основних понять і принципів дії ксенобіотиків, механізму токсичної дії отрут екотоксикокінетичних та екотоксикодинамічних властивостей полютантів, основ знань з біотрансформації ксенобіотиків, їх впливу на живі організми та екосистеми. Методичні вказівки рекомендовані для студентів спеціальності 101 Екологія.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23159
References (Ukraine): 1. Гармаш Т. П. Основи екологічної токсикології. Полтава : АСМІ, 2010. 266 с.
2. Григор’єва Л. І., Томілін Ю. А. Екологічна токсикологія та екотоксикологічний контроль: навч. посіб. Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили. Миколаїв, 2015. 240 с.
3. Кукін П. П. Основи токсикології : навч. посіб. Інфра-М.: Вища освіта: Бакалаврат, 2018. 280 с.
4. Петровська М. Екологічна токсикологія : навч.-метод. посіб. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. 116 с.
5. Снітинський В. В., Хірівський П. Р., Гнатів П. С. та ін. Екотоксикологія: навч. посіб. Херсон: Олді-плюс, 2011. 330 с.
6. Цикало А. Л., Чухрій Ю. П. Основи екологічної токсикології. Навчальний посібник. Одеса: Одеська державна академія холоду, 2009. 70 с.
7. Хоботова Е.Б., Уханьова М.І., Крайнюков О.М. Основи екологічної токсикології: Навчальний посібник. Харків: ХНАДУ, 2012. 276 с.
Content type: Course of lectures
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FChem)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ET_kl.pdfЕкологічна токсикологія. Конспект лекцій1,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.