Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23044
Title: Вплив водогосподарського комплексу м. Луцька на забруднення вод р. Стир
Authors: Фесюк, Василь Олександрович
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Журба, Діана Володимирівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор, завідувач кафедри фізичної географії географічного факультету, доктор географічних наук, професор
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки,здобувач другого рівня вищої освіти група Гідр-64 географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Фесок В. О., Карпюк З. К., Журба Д. В. Вплив водогосподарського комплексу м. Луцька на забруднення вод р. Стир. Український журнал природничих наук. 2023. № 4. С. 177-189. DOI : https://doi.org/10.32782/naturaljournal.4.2023.18
Journal/Collection: Український журнал природничих наук
Issue: 4
Issue Date: 29-Jun-2023
Date of entry: 16-Nov-2023
Publisher: Житомирський державний університет імені Івана Франка
Country (code): UA
ORCID Id: 0000-0003-3954-9917
0000-0002-8073-3129
0009-0005-7814-4789
DOI: https://doi.org/10.32782/naturaljournal.4.2023.18
UDC: 502.51:556.53(477.82)
Keywords: водогосподарський комплекс міста
скид стічних вод
комунальні очисні споруди
якість води річки
шляхи зменшення впливу скиду стічних вод на якість води річки
Page range: 199-212
Abstract: Дослідження впливу міських водогосподарських комплексів на якість води річок та їх екологічний стан необхідні для раціонального використання водних ресурсів, забезпечення населення якісними та безпечними джерелами води, протидії техногенним аваріям і катастрофам. Метою статті є з’ясування чинників, процесів та результатів негативного впливу урбоекосистеми м. Луцька на якість води р. Стир й обґрунтування шляхів його зменшення. Для досягнення мети необхідно дослідити особливості природних умов басейну річки, проаналізувати чинники формування якості води р. Стир, оцінити вплив скиду очищених стічних вод із Луцьких міських комунальних очисних споруд на якість води річки, обґрунтувати шляхи зменшення її забруднення та поліпшення гідроекологічного стану річки. Гідроекологічна оцінка проведена згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями. Статистична обробка проведена методами: дескриптивної статистики, регресійного аналізу, кореляційного аналізу, аналізу головних компонент. Результатом дослідження є встановлення масштабів та наслідків впливу скиду очищених стічних вод із міських комунальних очисних споруд м. Луцька на якість води річок р. Стир. Наукова новизна полягає у розрахунку коефіцієнта кореляції для рядів спостереження концентрації забруднюючих речовин у воді р. Стир в місці скиду стічних вод та нижче місця скиду, вище та нижче місця скиду і доведенні високої щільності зв’язку. Практична значущість дослідження передбачає можливість використання його результатів для розроблення заходів щодо зменшення негативного впливу водогосподарського комплексу міста на якість води р. Стир.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/23044
References (Ukraine): Бедункова О. О., Стецюк Л. М., Єфимчук О. Б. Аналіз особливостей формування якості води річок Західного Полісся. Вісник НУВГП. 2009. Вип. 1(45). С. 3–9.
Бровко Г. І., Залеський І. І. Проблеми підтоплення Волинського Полісся. Вісник НУВГП. 2007. Вип. 3(39). С. 17–25.
Ганущак М. М., Тарасюк Н. А. Водний чинник у розвитку басейнової системи р. Стир. Природа Західного Полісся та прилеглих територій. 2014. № 11. С. 56–61.
Ганущак М. М., Тарасюк Н. А. Оцінка якості поверхневих вод басейну р. Стир. Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія. 2015. Т. 1(36). С. 110–118.
Екологічний паспорт м. Луцьк. [Електронний ресурс]. URL: https://voladm.gov.ua/article/ ekologichniy-pasport-mlucka/ (дата звернення: 23.05.2023).
Звіт про стратегічну екологічну оцінку Програми економічного і соціального розвитку Луцької міської територіальної громади на 2021 р. [Електронний ресурс]. URL: https://www. lutskrada.gov.ua/pages/informatsiia-pro-ekonomichnyi-ta-sotsialnyi-stan-rozvytku-mista-lutska. (дата звернення: 23.05.2023).
Інвестиційна програма КП «Луцькводоканал» на 2022 р. [Електронний ресурс]. URL: https:// vd.lutsk.ua/sites/default/files/investprog2022.pdf (дата звернення: 23.05.2023).
КП «Луцькводоканал» презентувало проєкт реконструкції очисних споруд у селі Липляни. [Електронний ресурс]. URL: https://vd.lutsk.ua/news/kp-luckvodokanal-prezentuvav-proyektrekonstrukciyi-ochysnyh-sporud-v-seli-lyplyany.html.
Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями / В. Д. Романенко та ін. Київ: Символ-Т, 1998. 28 с.
Мольчак Я. О., Мігас Р. В. Річки Волині. Луцьк : Надстир’я, 1999. 176 с.
Мольчак Я. О., Герасимчук З. В., Мисковець І. Я. Річки та їх басейни в умовах техногенезу. Луцьк: РВВ ЛДТУ, 2004. 336 с.
Нетробчук І. М. Оцінка якості поверхневих вод правобережних приток басейну Прип’яті у Волинській області. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. 2007. № 2. С. 260–265.
Петлін В. М., Фесюк В. О., Карпюк З. К. Регіональна екомережа Волинської області. Український географічний журнал. 2021. № 2. С. 31–41.
Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Волинській області за 2022 рік. [Електронний ресурс]. URL: http://www.menr.gov.ua/media/ files/Articles/ Diyalnist/ Ekologichniy_kontrol/ Dopovidi_pro_stan_NPS (дата звернення: 23.05.2023).
Сучасний екологічний стан та перспективи екологічно безпечного стійкого розвитку Волинської області : колективна монографія / за ред. В. О. Фесюка. Київ: Ві Ен Ей, 2016. 316 с.
Фесюк В.О. Луцьк: сталий розвиток і соціально-екологічні проблеми. Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2013. 304 с.
Черванев И. Г. Структурный анализ рельефа бассейна реки Стырь: автореф. дис. … канд. геогр. наук. Харьков, 1968. 16 с.
Agrawal K., Panda C., Bhuyan M. Impact of Urbanization on Water Quality. Current Advances in Mechanical Engineering. 2021. Р. 665–673. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4795-3_60.
Glińska-Lewczuk K., Gołaś I., Koc, J. et al. (2016). The impact of urban areas on the water quality gradient along a lowland river. Environ Monit Assess. 188, 624/ https://doi.org/10.1007/ s10661-016-5638-z.
de Milleville L., Lespez L., Gauthier A., Gob F., Virmoux C., Saulnier-Copard S., Fichet V., Letourneur M., Jugie M., Garcia M., Tachikawa K., Tales E. Three thousand years of anthropogenic impact and water management and its impact on the hydro-ecosystem of the Mérantaise river, Paris conurbation (France). Quaternary Science Reviews, 2023. 307, art. no. 108066. https://doi. org/10.1016/j.quascirev.
Liu L., Dobson B., Mijic A. Water quality management at a critical checkpoint by coordinated multi-catchment urban-rural load allocation. Journal of Environmental Management, 2023. 340, art. no. 117979. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.
Li Q., Huang J., Zhang J., Gao J. A raster-based estimation of watershed phosphorus load and its impacts on surrounding rivers based on process-based modelling. Journal of Environmental Management, 2023. 339, art. no. 117846. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.
Li Y., Mi W., Ji L., He Q., Yang P., Xie S., Bi Y. Urbanization and agriculture intensification jointly enlarge the spatial inequality of river water quality. Science of the Total Environment, 2023. 878, art. no. 162559. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18.pdf585,17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.