Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22960
Title: Аспекти розвитку природного рекреаційного потенціалу Горохівської ТГ Волинської області
Authors: Мельник, Олег Володимирович
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Полянський, Сергій Володимирович
Качаровський, Роман Євгенович
Лук’янова, Ганна Віталіївна
Риковський, Олександр Володимирович
Паушук, Андрій Ярославович
Affiliation: Волинський обласний учбовий центр підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів АПК, заступник директора,кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант економічної та соціальної географії, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет, кафедра фізичної географії, здобувачка освіти групи Гео-43О
Волинський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет, кафедра фізичної географії, здобувач освіти групи ФГ-61М
Волинський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет, кафедра фізичної географії, здобувач освіти групи Гідр-64М
Bibliographic description (Ukraine): Мельник О. В., Карпюк З. К., Полянський С. В., Качаровський Р. Є., Лук’янова Г. В., Риковський О. В., Паушук А. Я.. Аспекти розвитку природного рекреаційного потенціалу Горохівської ТГ Волинської області. Věda a perspektivy. 2023. № 10 (29). С. 261–276. DOI : https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-10(29)-261-276 .
Journal/Collection: Věda a perspektivy
Issue: 10 (29)
Issue Date: 25-Oct-2023
Date of entry: 30-Oct-2023
Publisher: Видавнича група "Наукові перспективи"
Country (code): CZ
DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-10(29)-261-276
UDC: 911.3:330.15](477.82-72):379.8
Keywords: децентралізація
територіальна громада
природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
клімат
поверхневі води
земельні ресурси
ґрунтовий покрив
природно-заповідні об’єкти
Горохівська ТГ
Луцький район
Волинська область
Page range: 261-276
Abstract: Проаналізовано та узагальнено результати праць науковців, що проводили дослідження природного рекреаційного потенціалу та окремих компонентів довкілля на регіональному та локальному рівнях в межах Волинської області та її адміністративних одиниць. Охарактеризовано систему розселення і мережу автошляхів Горохівської територіальної громади. Окремо описано особливості місцевого клімату (температурний режим, кількість опадів тощо), ґрунтовий покрив, гідрографічну мережу (морфометричні характеристики водних об’єктів, зокрема річок, озер, водосховищ та ставків), структуру земельних ресурсів, лісові (видову та вікову структуру деревостанів) та мисливські угіддя, природно-заповідний фонд (подано детальну характеристику та коротку історичну довідку). Зосереджено увагу на біологічному (флористичному і фауністичному) та ландшафтному різноманітті існуючих об’єктів ПЗФ. Запропоновано комплекс заходів для збереження та раціонального використання природного рекреаційного потенціалу громади.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22960
References (Ukraine): 1. Головне управління статистики у Волинській області URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 19.07.2023).
2. Горохівська міська територіальна громада.URL:https://gorokhivrada.gov.ua/ (дата звернення 22.08.2023).
3. Децентралізація влади. URL http://decentralization.gov.ua/region/item (дата звернення 12.08.2023).
4. Екологічний паспорт Горохівського району Волинської області. URL:https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-gorohivskogo-rayonu/(дата звернення 22.07.2023).
5. Єрко І., Качаровський Р., Чир Н. Особливості туристичної привабливості Горохівського району Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки: Серія : Географічні науки. 2019. № 1 (385). С. 131–136.
6. Зузук Ф. В., Колошко Л. К., Карпюк З. К. Осушені землі Волинської області та їх охорона: монографія. Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 294 с. http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13031
7. Каліновський Д.Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області та можливості їх використання в рекреації та туризмі. Вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. 2013. Вип. 6 (255). С. 43–47.
8. Карпюк З. К., Фесюк В. О. (2021). Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен».212 с.
9. Карпюк, З. К., Фесюк, В. О., Антипюк, О. В. (2018). Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ». 136 с.
10. Лук’янова Ганна Віталіївна, Полянська Тетяна Олександрівна, Полянський Сергій Володимирович, Чижевська Лариса Тарасівна, Нетробчук Ірина Марківна, Карпюк Зоя Костянтинівна, Качаровський Роман Євгенович. Сучасні можливості природного рекреаційного потенціалу Ратнівської ТГ Волинської області. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín «Věda a perspektivy» je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika: E 24142. № 8(15) 2022. S. 171–185. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-171-185
11. Луцька районна державна адміністрація. URL: http://lutskadm.gov.ua/(дата звернення 22.08.2023).
12. Нетробчук І. М., Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Карпюк З. К., Мельник О. В., Качаровський Р. Є. Природний рекреаційний потенціал Ковельської ТГ Волинської області. Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, Австрія – м. Вінниця, Україна. 27 травн. 2022 р. International scientific journal «Grail of Science».№ 14–15 (May, 2022) / ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія), 2022. С.702–708.
13. Павловська Т. С., Рудик О. В., Ковальчук І. П. Геоекологічний стан річково-басейнової системи Липа (водозбір р. Стир). Екологічні проблеми природокористування та охорона навколишнього середовища: зб. наук. пр. Другої Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Рівне, 21–23 жовтня 2015 р.). Рівне, 2015. С. 138−139.
14. Поліський лісовий офіс. URL:https://e-forest.gov.ua/struktura/rehionalni-lisovi-ofisy/ https://lisvolyn.gov.ua/(дата звернення 02.09.2023).
15. Полянський С. В. Аналіз впливу ерозійно-акумулятивних процесів на стан басейну р. Луга. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. Чернівці, 2012. Вип. 633-634: Географія. С. 49-53.
16. Полянський С. В., Князькова Т. О. Оцінка ефективності використання і збереження земельних ресурсів Волинської області. Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія : зб. наук. пр. Луцьк : Луцький нац. техн. ун-т., 2011. Вип. 8. С. 347–357.
17. Полянський С. В., Колошко Л. К. Ерозійно-акумулятивні процеси у басейні річки Гнила Липа Горохівського району. Природа Західного Полісся та прилеглих територій : зб. наук. пр. / відп. ред. Ф. Зузук. Луцьк, 2009. № 6. С. 111–115.
18. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 12.06.2022).
19. Про добровільне об’єднання територіальних громад Закон України від № 157–VIII від 05 лютого 2015 р. Відновлено з: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text(дата звернення 22.07.2023).
20. Про природно-заповідний фонд України.№ 2456-XII від 16 червня 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-12(дата звернення 18.07.2022).
21. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 12.07.2022).
22. Стельмах В. Ю., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є., Нетробчук І. М., Мельник О. В., Полянський С. В. Заболоттівська ТГ Волинської області: сучасний природний рекреаційний потенціал та шляхи його збереження. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín «Věda a perspektivy» je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika. 2022. № 12 (19). S. 300–314. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-12(19)-300-314.
23. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/ (дата звернення 04.08.2023).
24. Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., & Антипюк О. В. (2019). Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Луцьк, 11–12 квітня 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 98–101.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hor tg.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.