Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22783
Title: Застосування гідрокінезитерапії при початкових стадіях сколіозу у підлітків
Authors: Усова, Оксана Василівна
Шевчук, Тетяна Яківна
Апончук, Людмила Степанівна
Зікуан, Лі
Усова, Анастасія Олександрівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії медичного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор, завідувач кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, аспірант
Волинський обласний науковий ліцей, м. Луцьк, учениця 10 класу
Bibliographic description (Ukraine): Усова О. В., Шевчук Т. Я., Апончук Л. С., Зікуан Лі, Усова А. О. Застосування гідрокінезитерапії при початкових стадіях сколіозу у підлітків. Грааль науки. 2022. № 16. C. 575-577. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.06.2022.098
Journal/Collection: Грааль науки
Issue: 16
Issue Date: 17-Jun-2022
Date of entry: 12-Sep-2023
Publisher: NGO «European Scientific Platform»
DOI: https://doi.org/10.36074/grail-of-science.17.06.2022.098
Keywords: гідрокінезитерапія
сколіоз
деформація хребта
постава
дихальна система
індекс Руф’є
Page range: 575-577
Abstract: Метою роботи було дослідити вплив гідрокінезітерапії на фізичний стан організму підлітків зі сколіозом І-ІІ ступенів.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22783
References (Ukraine): 1. Бекас О, & Ліфман Я. (2012). Корекція функціонального стану опорнорухового апарату та кардіореспіраторної системи засобами фізичної терапії у школярів зі сколіозами І-ІІ ст. Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. (4). 2-11.
2. Голеніщева Л. В. & Пустовойт Б. А. (2020). Фізична терапія при сколіотичній хворобі І ступеня на поліклінічному етапі. Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. 5(2). 18-24.
3. Лях, Ю. Е., Гурьянов, В. Г., Хоменко, В. Е., & Панченко, О. А. (2006). Основы компьютерной биостатистики: анализ информации в биологии, медицины и фармации статистическим пакетом MеdStat. Донецк, 211 с.
4. Малигін А. О. (2018). Система плавальних вправ, яка спрямована на досягнення гіперкорекції, необхідної для зворотньої реструктуризації проявів сколіозу І-ІІ ступенів. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. 5 (99). 114-118.
5. Сологуб О. В. (2018). Методика навчання плавання підлітків зі зниженими функціональними можливостями в умовах позаурочної роботи (автореф. дис.). Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки; Луцьк, Україна.
6. Таратухіна Л. М. (2019). Комплексна фізична терапія при порушеннях постави Фізична реабілітація та рекреаційно-оздоровчі технології. (1). 53-61.
7. Язловецький В. С. (2004). Фізичне виховання учнів з відхиленнями в стані здоров’я (навч. посіб.). Кіровоград: КДПУ ім. Винниченка. 352 с.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
grail-of-science16.pdf1,42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.