Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22716
Title: Функціональна анатомія
Authors: Шевчук, Тетяна Яківна
Апончук, Людмила Степанівна
Романюк, Альона Павлівна
Шварц, Людмила Олексіївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор, завідувач кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри анатомії людини медичного факультету, кандидат біологічних наук
Bibliographic description (Ukraine): Функціональна анатомія : [навчально-методичні матеріали] : робочий зошит / Укладачі : Т. Я. Шевчук, Л. С. Апончук, А. П. Романюк, Л. О.Шварц / Волинський національний університет імені Лесі Українки, медичний факультет, кафедра анатомії людини. Луцьк : ПП Іванюк В.П., 2023. 156 с.
Issue Date: 3-Mar-2023
Date of entry: 5-Sep-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: ПП Іванюк В.П.
UDC: 611(072)
Keywords: функціональна анатомія
опорно-руховий апарат
хребет
грудна клітка
суглоби кисті
кровопостачання
венозний та лімфатичний відтік
таз
гомілка
стопа
Abstract: Розроблений згідно силабуса із освітнього компонента «Функціональна анатомія» відповідно до вимог кредитно-модульної системи навчання. Містить елементи силабуса, методичні вказівки для лабораторних робіт та перелік питань для контролю знань під час самостійного вивчення курсу, а також перелік питань для підготовки до екзамену (підсумкового контролю). Навчально-методичне видання призначено для студентів cпеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» денної форми навчання.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22716
References (Ukraine): 1. Анатомія людини. У трьох томах. Том перший / Під ред. проф. В.Г. Ковешнікова. Львів: вид-во «Магнолія», 2021. 328 с.; Том другий / Під ред. проф. В.Г. Ковешнікова. Львів: вид-во «Магнолія», 2021. 260 с.; Том третій / Під ред. проф. В.Г. Ковешнікова. Львів: вид-во «Магнолія», 2021. 400 с.
2. Анатомія людини. У трьох томах. Том перший / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р Сапін, Я. І. Федонюк. Вінниця : Нова книга, 2019. 368 с.; Том другий / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапин, А. Р. Парахін. Вінниця : Нова книга, 2019. 456 с.; Том третій / А. С. Головацький, В. Г. Черкасов, М. Р. Сапін, А. Р. Парахін. Вінниця : Нова книга, 2019. 376 с.
3. Коцан І.Я., Гринчук В.О., Велемець В.Х., Шварц Л., Пикалюк В.С., Шевчук Т.Я. Анатомія людини: підручник для студ.вищ.навч.закл.- Луцьк:ВНУ імені Лесі Українки., 2010 . 902с.
4. Неттер Ф. Атлас анатомії людини / Під ред. проф. Ю.Б. Чайковського. Львів: Наутілус, 2004. 592 с.
5. Пикалюк В. С., Лавринюк В. Є., Шевчук Т. Я., Апончук Л.С. Анатомія опорно-рухового апарату: Навчально-методичний посібник. Луцьк: ФОП Іванюк В.П., 2022. 298 с.
6. Функціональна анатомія: Федонюк Я.І., Мицкан Б.М., Попель С. Підручник для студентів навчальних закладів з фізичного виховання і спорту III-IV рівнів акредитації. За ред. Федонюка Я.І., Мицкана Б.М. Тернопіль: Навчальна книга. Богдан, 2007. 552с.
7. Гринчук В.О., Велемець В.Х., Пикалюк В.С., Шварц Л.О., Шевчук Т.Я., Поручинський А.І. Опорно-руховий апарат людини: Навч. посібник. Луцьк: Надстир’я, 2003. 360с.
8. Гринчук В.О., Велемець В.Х., Пикалюк В.С., Шевчук Т.Я. Внутрішні органи та серцево-судинна система людини: Навч. посібник. Луцьк: Надстир’я, 2005. 448с.
9. Кравчук С.Ю. Анатомія людини. Навчальний посібник. В 2 т. Чернівці: Поділля, 1998. Т.1. 296 с.; Т.2. 344 с.
10. Коляденко Г.І. Анатомія людини: Підручник. К.: Либідь, 2001. 384 с. 5.
11. Свиридов О.І. Анатомія людини: Підручник / За ред. І.І. Бобрика. К.: Вища шк., 2000. 399с.
12. Пикалюк В.С., Гринчук В.О., Велемець В.Х., Шевчук Т.Я. Нейроанатомія: Навч. посібник. Луцьк: Надстир’я, 2004. 353с.
13. Анатомія людини. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://194.44.187.60/moodle/course/view.php?id=68
14. Анатомія опорно-рухового апарату. URL:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a796215e0bb6948bbad6a2325373198f2%40thread.tacv2/conversations?groupId=256a0ed2-e206-4417-909c-f3ec5af76f95&tenantId=79cf2153-dcef-4e36-ab8c-89480b2366aa
15. Збірник 3D атласів з анатомії людини https://medical-club.net/uk/sbornik-3d-atlasov-po-anatomii-cheloveka/.
16. Функціональна анатомія. [Електронний ресурс]. – Режим доступу https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aWYtatPYCEl4sCsaWsJLSO8mJeWsIsHiZD0nlxOQae-01%40thread.tacv2/conversations?groupId=ac1a4a5d-a74a-4936-a289-f2dfabb19cdd&tenantId=79cf2153-dcef-4e36-ab8c-89480b2366aa
17. Репозитарій Волинського національного університету імені Лесі Українки. URL:https://evnuir.vnu.edu.ua/
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
FA_rob_zosh.pdf7,99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.