Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22606
Title: Анатомія і фізіологія дитини з основами генетики. Робочий зошит для практичних занять
Authors: Романюк, Альона Павлівна
Шевчук, Тетяна Яківна
Апончук, Людмила Степанівна
Bibliographic description (Ukraine): Романюк А. П., Шевчук Т. Я., Апончук Л. С. Анатомія і фізіологія дитини з основами генетики. Робочий зошит для практичних занять : [навчально-методичні матеріали з ОК Анатомія і фізіологія дитини з основами генетики] / Волинський національний університет імені Лесі Українки, медичний факультет, кафедра анатомії людини. Луцьк, 2023. 113 с.
Issue Date: 15-Feb-2023
Date of entry: 19-Jul-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Волинський національний університет імені Лесі Українки
UDC: 611+612-053.2/.6(076)
Keywords: анатомія
фізіологія
діти
Abstract: Розроблений згідно освітньо-професійної програми з освітнього компонента «Анатомія і фізіологія дитини з основами генетики». Містить елементи силабусу, методичні вказівки до виконання і оформлення практичних робіт та перелік запитань для контролю знань під час самостійного вивчення окремих розділів освітнього компоненту, а також для підсумкового контролю у вигляді контрольних запитань. Рекомендований студентам спеціальності 013 «Початкова освіта», освітньо-професійної програми «Початкова освіта» денної форми навчання.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22606
Content type: Methodical recommendations
Appears in Collections:Навчально-методичні матеріали (FM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rob_zosh_anat.pdf2,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.