Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22445
Title: Загальногеологічний заказник «Дюна» як важливий рекреаційний об’єкт Сереховичівської ТГ Волинської області
Authors: Стельмах, Валентина Юріївна
Вовк, Олександр Павлович
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Мельник, Олег Володимирович
Чижевська, Лариса Тарасівна
Ковальчук, Сергій Ігорович
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат геологічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, асистент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки,старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Стельмах В. Ю., Вовк О. П., Карпюк З. К., Мельник О. В., Чижевська Л. Т., Ковальчук С. І., Качаровський Р. Є. Загальногеологічний заказник «Дюна» як важливий рекреаційний об’єкт Сереховичівської ТГ Волинської області. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук. інтернет-конференції, 31 травня 2023 р. : зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 94. С.13-17.
Conference/Event: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації
Issue Date: 31-May-2023
Date of entry: 20-Jun-2023
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Country (code): UA
UDC: 502(477.53-751):556.51
Keywords: природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
клімат
заказник
загальногеологічний заказник
Сереховичівська ТГ
Ковельський район
Волинська область
Page range: 13-17
Abstract: Досліджено рекреаційний потенціал загальногеологічного заказника «Дюна». Здійснено аналіз особливостей об’єкту природно-заповідного фонду (ПЗФ). Охарактеризовано кліматичні умови Сереховичівської ТГ (на прикладі 2022 р.). Визначено можливості та ризики потенційного використання об’єкту ПЗФ в рекреації та запропоновано заходи оптимізації його функціонування.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22445
References (Ukraine): 1. Єрко А. В., Єрко І. В., Качаровський Р. Є., Мельник Н. В. Туристично-рекреаційна привабливість Сереховичівської сільської ОТГ Волинської області. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матер. Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції, 22 грудня 2020 р.: зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 66. С. 13–16.
2. Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : Видавництво «Терен», 2021. 212 с.
3. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ, 2018. 136 с.
4. Ковельська районна державна адміністрація. URL : http://koveladm.gov.ua/ (дата звернення 22.04.2023).
5. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 25.03.2023).
6. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 27.03.2023).
7. Сереховичівська територіальна громада. URL: https://serehovychivska-gromada.gov.ua/ (дата звернення 29.04.2023).
8. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/ (дата звернення 27.04.2023).
9. Чир Н. В., Мельнійчук М.М., Качаровський Р. Є. Лісовий фонд басейну р. Вижівка: сучасний стан та особливості використання. Вісник Львівського університету. Серія геогр. 2013. Вип. 42. С. 357–366.
10. Чир Н. В., Качаровський Р. Є. Туристична інфраструктура як складова туристично-рекреаційного потенціалу Старовижівського району Волинської області. Теоретичні і при кладні напрямки розвитку туризму та рекреації: Матер.Міжнар.наук.-практ. конф. зб. наук. пр. Кіровоград, 2016. С. 339–347.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Dune.pdf1,17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.