Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22444
Title: Можливості рекреаційного потенціалу об’єктів природно-заповідного фонду басейну річки Красоха
Authors: Мельник, Олег Володимирович
Мельнійчук, Михайло Михайлович
Стельмах, Валентина Юріївна
Ковальчук, Сергій Ігорович
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, асистент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, професор
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Мельник О. В., Мельнійчук М. М., Стельмах В. Ю., Ковальчук С. І., Качаровський Р. Є. Можливості рекреаційного потенціалу об’єктів природно-заповідного фонду басейну річки Красоха. Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу об’єднаних територіальних громад, яка проводиться в рамках Всеукраїнського туристичного фестивалю залізничної ретро-техніки «ГАЙ ГУДЕ» : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Гайворон, 26-28 трав. 2023 р.) / Гайворонська міська рада, Департамент культури та туризму Кіровоградської обласної державної адміністрації, Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини [та ін.]. Умань : Візаві, 2023. С. 176-180
Conference/Event: Туристичний бренд як чинник формування позитивного іміджу об’єднаних територіальних громад
Issue Date: 28-May-2023
Date of entry: 20-Jun-2023
Publisher: Гайворонська міська рада
Country (code): UA
UDC: 911.3:379.8]:556.51(477.82)
Keywords: природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
р. Красоха
р. Кормин
р. Стир
Колківська ТГ
Луцький район
Волинська область
Page range: 176-180
Abstract: Проведено дослідження рекреаційного потенціалу малої річки Красоха. Здійснено опис об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), що знаходяться в басейні річки. Запропоновано заходи оптимізації рекреаційного використання об’єктів ПЗФ.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22444
References (Ukraine): 1. Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен», 2021. 212 с.
2. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог Київ, 2018. 136 с.
3. Колківська територіальна громада. URL: https://kolkyrada.gov.ua/ (дата звернення 01.04.2023).
4. Луцька РДА. URL: lutskadm.gov.ua (дата звернення 02.04.2023).
5. Мельник А. В., Чир Н. В., Качаровський Р. Є. Природоохоронні території в контексті туристичної привабливості ОТГ: регіональний вимір. РЕГІОН–2020: стратегія оптимального розвитку : матер. Міжнар. наук.-практ.конф. (м. Харків, 8-9 жовтня 2020 р.). Харків, 2020. С. 142–145.
6. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 05.04.2023).
7. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 04.04.2023).
8. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/ (дата звернення 04.04.2023).
9. Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів (11–12 квітн. 2019 р.), Луцьк, 2019. С. 98–101.
10. Чир Н. В., Єрко І. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Маневицького району Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». 2018. № 1. Вип. 44. С. 118–123.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Krasokha.pdf6,22 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.