Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22361
Title: Природний рекреаційний потенціал Люблинецької територіальної громади Волинської області: сьогодення та перспективи раціонального використання.
Authors: Мельнійчук, Михайло Михайлович
Мельник, Олег Володимирович
Чижевська, Лариса Тарасівна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Єрко, Ірина Володимирівна
Мельник, Надія Вікторівна
Качаровський, Роман Євгенович
Антипюк, Олена Володимирівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, професор кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, професор
Волинський національний університет імені Лесі Українки, асистент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника факультет туризму, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Мельнійчук М. М., Мельник О. В., Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Єрко І. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Природний рекреаційний потенціал Люблинецької територіальної громади Волинської області: сьогодення та перспективи раціонального використання. Věda a perspektivy. Praha, 2023. № 5 (24). S. 277-292. DOI : https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-5(24)-263-276
Journal/Collection: Věda a perspektivy
Issue: 5 (24)
Issue Date: 25-May-2023
Date of entry: 29-May-2023
Publisher: Видавнича група "Наукові перспективи"
Country (code): CZ
DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-5(24)-263-276
Keywords: децентралізація
територіальна громада
природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
клімат
поверхневі води
озера
земельні ресурси
ґрунтовий покрив
природно-заповідні об’єкти
Люблинецька ТГ
Ковельський район
Волинська область
Page range: 263-276
Abstract: Досліджено передумови та етапи створення Люблинецької територіальної громади (ТГ) Волинської області в рамках адміністративно-територіальної реформи в процесі децентралізації влади в Україні, що спричинена потребою трансформації наявної моделі управління на місцевому рівні, в основі якої зміна системи функціонування місцевого самоврядування. Визначено територіальні особливості громади, її склад, характер розселення населення, специфіку функціонування. Проведено аналіз наявної наукової та довідкової інформації з цієї тематики. Здійснено апробацію методики вивчення природного рекреаційного потенціалу в межах окремо взятої територіальної громади. Природний рекреаційний потенціал досліджено як комплекс чинників, що забезпечують відповідні належні умови для відпочинку та туризму мешканців Волинської області й інших регіонів України, а також іноземних туристів. Під час проведення наукового дослідження увагу зосереджено на виявленні особливостей клімату (температурний режим, кількість опадів), поверхневих вод (морфометричні характеристики водних об’єктів, зокрема річок, озер, водосховищ і ставків), лісових ресурсів (видова та вікова структура насаджень), мисливських і земельних угідь. Подано детальну характеристику наявного в межах громади об’єкту природно-заповідного фонду (ПЗФ). Вивчено основні передумови та мету його створення, природні, зокрема флористичні та фауністичні, особливості. Обґрунтовано умови здійснення природоохоронної та рекреаційної діяльності в межах об’єкту природно-заповідного фонду Люблинецької територіальної громади. Запропоновано пропозиції щодо оптимізації функціонування об’єкту ПЗФ та можливості розширення екологічної мережі в сучасних умовах господарювання населення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22361
References (Ukraine): 1. Головне управління статистики у Волинській області URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 15.05.2023).
2. Децентралізація влади. URL http://decentralization.gov.ua/region/item. (дата звернення 14.05.2023).
3. Екологічний паспорт Ковельського району Волинської області. URL https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-kovelskogo-rayonu/ (дата звернення 08.05.2023).
4. Зузук Ф. В., Колошко Л. К., Карпюк З. К. (2012). Осушені землі Волинської області та їх охорона: монографія. Луцьк, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 294 с. http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13031
5. Каліновський Д. (2013) Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області та можливості їх використання в рекреації та туризмі Вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. Вип. 6 (255).
6. Карпюк З. К., Фесюк В. О. (2021). Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен».
7. Карпюк, З. К., Фесюк, В. О., Антипюк, О. В. (2018). Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ».
8. Ковельська районна державна адміністрація. URL: http://koveladm.gov.ua/.(дата звернення 22.04.2022).
9. Лук’янова Ганна Віталіївна, Полянська Тетяна Олександрівна, Полянський Сергій Володимирович, Чижевська Лариса Тарасівна, Нетробчук Ірина Марківна, Карпюк Зоя Костянтинівна, Качаровський Роман Євгенович. Сучасні можливості природного рекреаційного потенціалу Ратнівської ТГ Волинської області. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika: E 24142. № 8(15) 2022. S. 171-185. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-171-185
10. Люблинецька територіальна громада URL: https://www.lyublynets-gromada.org.ua/. (дата звернення 08.05.2023).
11. Нетробчук І. М., Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Карпюк З. К., Мельник О. В., Качаровський Р. Є. Природний рекреаційний потенціал Ковельської ТГ Волинської області. Scientific researches and methods of their carrying out: world experience and domestic realities: матер. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, Австрія – м. Вінниця, Україна. 27 травн. 2022 р. International scientific journal «Grail of Science» № 14-15 (May, 2022) / ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія), 2022. С.702–708.
12. Північно-Західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства. URL: https://nw.forest.gov.ua/ (дата звернення 07.05.2023).
13. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9. (дата звернення 10.05.2023).
14. Про добровільне об’єднання територіальних громад Закон України від № 157–VIII від 05 лютого 2015 р. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення 11.05.2023).
15. Про природно-заповідний фонд Украни№ 2456-XII від 16 червня 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-12(дата звернення 08.05.2023).
16. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 05.05.2023).
17. Стельмах В. Ю., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є., Нетробчук І. М., Мельник О. В., Полянський С. В. Заболоттівська ТГ Волинської області: сучасний природний рекреаційний потенціал та шляхийого збереження. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika:. 2022. № 12 (19) . S. 300–314. DOI :https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-12(19)-300-314.
18. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/.(дата звернення 12.05.2023).
19. Чижевська Л. Т., Дацюк В. О., Поторась О. В. Туристсько-рекреаційні ресурси Ковельського району Волинської області Науковий вісник Східноєвр. нац. ун-ту імені Лесі Українки : Серія : Географічні науки. Луцьк, 2020. № 5(409).С. 126-132.
20. Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : Луцьк, 2019. 11-12 квітн. 2019 р. С. 98–101.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Liubl TG.pdf1,53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.