Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22360
Title: Турійська ТГ Волинської області: природний рекреаційний потенціал об’єктів ПЗФ малих річок та шляхи його збереження.
Authors: Нетробчук, Ірина Марківна
Полянський, Сергій Володимирович
Стельмах, Валентина Юріївна
Юровчик, Володимир Генадійович
Полянська, Тетяна Олександрівна
Соловей, Віталій Васильович
Качаровський, Роман Євгенович
Ковальчук, Сергій Ігорович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Луцький фаховий коледж рекреаційних технологій і права, викладач з базової та фундаментальної підготовки, кандидат географічних наук
Луцький національний технічний університет, факультет бізнесу та права, асистент кафедри міжнародних економічних відносин,
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж технологій, бізнесу та права Волинського національного університету імені Лесі Українки» , старший викладач
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Нетробчук І. М., Полянський С. В., Стельмах В. Ю., Юровчик В. Г., Полянська Т. О., Соловей В. В., Качаровський Р. Є., Ковальчук С. І. Турійська ТГ Волинської області: природний рекреаційний потенціал об’єктів ПЗФ малих річок та шляхи його збереження. Věda a perspektivy. Praha, 2023. № 5 (24). S. 277-292. DOI : https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-5(24)-277-292
Journal/Collection: Věda a perspektivy
Issue: 5 (24)
Issue Date: 24-May-2023
Date of entry: 29-May-2023
Publisher: Видавнича група "Наукові перспективи"
Country (code): CZ
DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2023-5(24)-277-292
Keywords: децентралізація
територіальна громада
природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
річки
озера
природно-заповідні об’єкти
р. Прип’ять
р. Турія
р. Стохід
Турійська ТГ
Ковельський район
Волинська область
Page range: 277-292
Abstract: Природний рекреаційний потенціал басейну малих річок Турійської ТГ було визначено як рекреаційну ємність територій об’єктів її природно-заповідного фонду (ПЗФ). Узагальнено інформацію щодо басейнів малих річок та їх морфометричних показників. Описано клімат громади у річному та сезонному часових зрізах на прикладі 2022 р. Охарактеризовано об’єкти ПЗФ малих річок громади, зосереджено увагу на біологічному різноманітті, визначено їхню рекреаційну ємність згідно максимально жорстких нормативів одночасного (0,1 ос./га) та тривалого (0,8 ос.·год/га) рекреаційного навантаження. Запропоновано заходи оптимізації їх функціонування та подальшого рекреаційного використання.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22360
References (Ukraine): 1. Боярин М. В., Нетробчук І. М. Екологічний стан поверхневих вод басейну річки Стохід. Людина та довкілля. Проблеми неоекології : зб. наук. пр. / Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. Харків, 2017. № 3–4 (28). С. 120–129.
2. Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства. URL: https://lisvolyn.gov.ua/ (дата звернення 02.05.2023).
3. Головне управління статистики у Волинській області URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua (дата звернення 05.05.2023).
4. Децентралізація влади. URL http://decentralization.gov.ua/region/item (дата звернення 04.05.2023).
5. Екологічний паспорт Турійського району. URL https://voladm.gov.ua/article/ekologichniy-pasport-turiyskogo-rayonu/ (дата звернення 05.04.2023).
6. Каліновський Д. Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області і можливості їх використання в рекреації та туризмі. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. 2013. № 6. С. 43–47.
7. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Охорона болотних екосистем у мережі природно-заповідного фонду Волинської області. Шацьке поозер’я в контексті змін клімату : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., присв. 70-річчю від дня нар. проф. Петліна В. М., с. Світязь, 1–3 жовтн. 2021 р. / за заг. ред. В.О.Фесюка. Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк, 2021. С. 15–21
8. Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен», 2021. 212 с.
9. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог Київ, 2018. 136 с.
10. Ковельська РДА. URL http://koveladm.gov.ua/ (дата звернення 04.05.2023).
11. Мельник О. В., Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Качаровський Р. Є. Рекреаційний потенціал природно-заповідних об’єктів басейну р. Неретва. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети: матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (24–25 червня 2022 р., м. Житомир. ). Житомир, 2022. С. 83–86.
12. Мельничук М. А., Мороз М. М., Павловська Т. С. Термічний режим повітря у басейні р. Стохід. Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень : матер. ХV Міжнар. наук.-практ. конфер. аспірантів і студентів (12−13 травня 2021 року, м. Луцьк). Луцьк : Вежа-Друк, 2021. С. 116−121.
13. Петлін В. М., Фесюк В. О., Карпюк З. К. Регіональна екомережа Волинської області. Український географічний журнал. 2021. № 2. С. 31–41. DOI : https://doi.org/10.15407/ugz2021.02.031
14. Полетаєва Л. М., Сафранов Т. А. Рекреаційна ємність територій деяких національних природних парків України. Людина та довкілля. Проблеми неоекології. Вип. 35. 2021. С. 105–114. DOI: https://doi.org/10.26565/1992-4224-2021-35-10
15. Полянський С. В., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Мельник О. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Особливості природно-рекреаційного потенціалу Турійської територіальної громади Волинської області. Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research: матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Відень, Австрія – м. Вінниця, Україна 24 грудн. 2021 р. International scientific journal «Grail of Science». № 11 (December, 2021) / ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) та ТОВ «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія), 2021. С. 638–646.
16. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 04.05.2023).
17. Про добровільне об’єднання територіальних громад Закон України № 157–VIII від 05 лютого 2015 р. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення 02.05.2023).
18. Про природно-заповідний фонд Укра]ни № 2456-XII від 16 червня 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-12 (дата звернення 03.05.2023).
19. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 05.05.2023).
20. Турійська територіальна громада URL: http://turiyska.gromada.org.ua/ (дата звернення 04.05.2023).
21. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/ (дата звернення 02.05.2023).
22. Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Качаровський Р. Є. Павлушенко М. О. Об’єкти ПЗФ басейну р. Срібниця як рекреаційний потенціал регіону. Географія та туризм: матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (26 лютого 2021 року). Харків, 2021. С. 210–216.
23. Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів (11–12 квітн. 2019 р.). Луцьк, 2019. С. 98–101.
24. Чир Н. В., Качаровський Р. Є., Павлушенко М. О. Оцінка сучасного стану та перспектив модернізації туристичної інфраструктури в умовах розвитку окремих об’єднаних територіальних громад Турійського району Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». 2017. № 9 (358). С. 94–100.
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
mali_richky_ Tur.pdf2,64 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.