Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22337
Title: Основи оперативно-розшукової діяльності
Authors: Дейнека, Людмила Панасівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Основи оперативно-розшукової діяльності [Електронний ресурс] : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Бібліотека ; уклад. Л. Дейнека. – Електрон. текст. дані. – Луцьк, 2023. – 147 назв.
Issue Date: 2023
Date of entry: 16-May-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки, Бібліотека
Country (code): UA
UDC: 34(01)
Keywords: бібліографічні видання
завдання оперативно-розшукової діяльності
правова основа оперативно-розшукової діяльності
законодавчі та практичні аспекти ОРД
Abstract: Бібліографічні матеріали висвітлюють поняття та завдання оперативно-розшукової діяльності в Україні, принципи оперативно-розшукової діяльності, суб'єкти оперативно-розшукової діяльності, їх правовий статус та правову основу оперативно-розшукової діяльності. Здійснено підбір бібліографічної інформації до спецкурсу «Основи оперативно-розшукової діяльності» (Волинський національний університет імені Лесі Українки, Юридичний факультет, Кафедра кримінального права та процесу).
Description: Розміщення джерел (147 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки ВНУ ім. Лесі Українки та електронні ресурси. Класифікаційні індекси УДК та частково ББК, наявні при описах, полегшать пошук літератури. Окремі статті в наукових фахових виданнях містять активні посилання на електронні ресурси відкритого доступу. Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22337
Content type: Book
Appears in Collections:Бібліографічні ресурси

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
osnovy_ORD.pdf998,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.