Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22323
Title: Можливості озера Червище (Шині) як рекреаційного об’єкта Любешівської ТГ Волинської області.
Authors: Стельмах, Валентина Юріївна
Мельник, Олег Володимирович
Ковальчук, Сергій Ігорович
Качаровський, Роман Євгенович
Антипюк, Олена Володимирівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, асистент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Стельмах В.Ю., Мельник О. В., Ковальчук С.І., Качаровський Р. Є., Антипюк О.В. Можливості озера Червище (Шині) як рекреаційного об’єкта Любешівської ТГ Волинської області. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матер. Всеукр. наук. інтернет-конференції, 20 квітня 2023 р. : зб. наук. праць. Переяслав, 2023. Вип. 87. С. 11-14.
Conference/Event: Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку
Issue Date: 20-Apr-2023
Date of entry: 8-May-2023
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Country (code): UA
UDC: 502(477.53-751):556.51
Keywords: природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
озеро
оз. Червище (Шині)
Любешівська ТГ
Камінь-Каширський район
Волинська область
Page range: 11-14
Abstract: Досліджено можливості рекреаційного потенціалу озера Червище (Шині). Виокремлено його гідрологічні та морфометричні показники. Здійснено аналіз особливостей об’єкту природно-заповідного фонду (ПЗФ) басейну озера. Визначено можливості потенційного використання ПЗФ об’єкту в рекреації. Запропоновано заходи оптимізації функціонування об’єкту ПЗФ.
The possibilities of the recreational potential of Lake Chervysthanske have been studied. Its hydrological and morphometric indicators are singled out. An analysis of the characteristics of the object of the nature reserve fund (NRF) of the lake basin was carried out. The possibilities of potential use of the NRF of the recreation facility have been determined. Measures to optimize the functioning of the NRF facility are proposed.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22323
References (Ukraine): 1. Єрко І. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Новітні можливості туристичної атрактивності Камінь-Каширського району Волинської області. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : монографія / за ред. Л. Ю. Матвійчук, Ю. М. Барського, М. І. Лепкого. Луцьк, 2021. С. 314–334.
2. Камінь-Каширська районна державна адміністрація. URL: (дата звернення 22.03.2023).
3. Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : Видавництво «Терен», 2021. 212
4. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ, 2018. 136 с.
5. Любешівська територіальна громада. URL: https://lubeshivska-gromada.gov.ua/ (дата звернення 29.03.2023).
6. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 25.03.2023).
7. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 27.03.2023).
8. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/ (дата звернення 27.03.2023).
9. Чижевська Л., Качаровський Р., Чир Н. Особливості туристично-рекреаційної атрактивності Любешівської селищної ОТГ Волинської області. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Географічні науки». 2019. № 9 (393). С. 118–125.
10. Чир Н. В., Качаровський Р. Є. Туристична привабливість Любешівського району Волинської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Географічні науки». 2017. № 2. С. 241–248.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
oz_Chervysche.pdf961,99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.