Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22188
Title: Економіка добробуту: регулювання доходів населення та розвиток ринку праці
Authors: Павліха, Наталія Володимирівна
Цимбалюк, Ірина Олександрівна
Уніга, Олег Вікторович
Коцан, Лілія Миколаївна
Савчук, Анастасія Юріївна
Bibliographic description (Ukraine): Павліха Н. В., Цимбалюк І. О., Уніга О. В., Коцан Л. М., Савчук А. Ю. Економіка добробуту: регулювання доходів населення та розвиток ринку праці : монографія / Волинський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк : Вежа-Друк, 2022. 212 с.
Issue Date: 21-Oct-2022
Date of entry: 10-Apr-2023
Publisher: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Country (code): UA
Place of the edition/event: Вежа-Друк
UDC: 330.342.146:330.564.2]:331.5
Keywords: Економіка добробуту
регулювання доходів населення
ринок праці
Abstract: У монографії здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нові наукові підходи до виконання актуального науково-практичного завдання, яке полягає в поглибленні теоретико-методичних засад, розробленні напрямів трансформації системи регулювання доходів населення та розвитку ринку праці в Україні. Розкрито зміст поняття «доходи населення», їх видову класифікацію, природу і причини диференціації доходів населення. Висвітлено форми регулювання доходів населення шляхом виокремлення державного, договірного та ринкового регулювання. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення системи відрахувань з доходів населення. Подано змістову характеристику та концептуальні засади розвитку ринку праці як чинника зростання економіки добробуту. Обґрунтовано практичні рекомендації щодо розвитку ринку праці та зростання економіки добробуту в умовах європейської інтеграції. Видання рекомендоване науковій спільноті, керівникам, управлінцям, менеджерам усіх рівнів та іншим зацікавленим особам.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22188
ISBN: 978-966-940-435-0
Content type: Monograph
Appears in Collections:Навчально-науково-виробнича лабораторія «Лабораторія проєктів та ініціатив»

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Econ_dobrobut.pdf3,48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.