Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22177
Title: Виправданий ризик (стаття 42 Кримінального кодексу України): до проблеми доцільності існування як самостійної обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння
Authors: Андрусяк, Ганна Миколаївна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Андрусяк Г. М. Виправданий ризик (стаття 42 Кримінального кодексу України): до проблеми доцільності існування як самостійної обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння. Прикарпатський юридичний вісник. 2022. Випуск № 4(45). С.102-109. DOI: https://doi.org/10.32782/pyuv.v4.2022.19
Journal/Collection: Прикарпатський юридичний вісник
Issue: 4(45)
Issue Date: 2022
Date of entry: 5-Apr-2023
Publisher: Національний університет «Одеська юридична академія».
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.32782/pyuv.v4.2022.19
https://orcid.org/0000-0003-1681-7384
UDC: 349.2
Keywords: виправданий ризик
кримінальна відповідальність
ризик
крайня необхідність
обставина, що виключають протиправність діяння
Page range: 102-109
Abstract: У статті розглянуто проблему доцільності існування виправданого ризику як самостійної обставини, що виключає кримінальну протиправність діяння. Проаналізовано основні підходи у науковій літературі приводу розуміння поняття виправданого ризику та його відмінності від інших обставин, що виключають кримінальну протиправність діяння, зокрема з крайньою необхідністю. Також проаналізована судова практика, зокрема касаційної інстанції, в якій порушувалося питання стороною захисту про наявність у діях обвинувачених виправданого ризику, а також було позитивно вирішено питання про вчинення дій в умовах виправданого ризику, спрямованого на захист Вітчизни в умовах проведення військових дій на території Луганської області. Окрім того, здійснено дослідження наукової літератури суспільствознавчих наук, а також комплексної теорії – ризикології, у межах яких виокремлено основні підходи до розуміння ризику та його ознак. Зроблено висновок, що загалом ризик пов’язується з невизначеністю ситуації, яка запускає ситуацію ризику та зумовлює усвідомлену поведінку суб’єкта, спрямовану на подолання ризикованої ситуації та досягнення у результаті цього значної суспільно корисної мети. Констатовано, що ризик як поняття слід розуміти дихотомічно, а саме як ризик, обумовлений певною небезпекою, яка загрожує правоохоронюваним інтересам та ризик, джерелом якого виступає не небезпека, а необхідність проведення експерименту будьякого виду, який завжди має новаторський характер та власне й спрямований на досягнення значної сус- пільно корисної мети. У першому випадку ризиковані діяння особи слід відносити до крайньої необхідності (ст. 39 КК України) та оцінювати їх, відповідно, крізь призму тих умов, які виписані у вказаній статті. У другому ж випадку виправданий ризик трансформується в експеримент, який власне й доцільно передбачити у КК України як самостійну обставину, яка виключає злочинність діяння.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/22177
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FYu)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
19.pdf271,93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.