Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21955
Title: Басейн р. Широка: рекреаційний потенціал ПЗФ об’єктів.
Authors: Полянська, Тетяна Олександрівна
Стельмах, Валентина Юріївна
Полянський, Сергій Володимирович
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Качаровський, Роман Євгенович
Affiliation: Луцький національний технічний університет, факультет бізнесу та права, асистент кафедри міжнародних економічних відносин
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Bibliographic description (Ukraine): Полянська Т. О., Стельмах В. Ю., Полянський С. В., Карпюк З. К., Качаровський Р. Є. Басейн р. Широка: рекреаційний потенціал ПЗФ об’єктів. Регіон – 2022: стратегія оптимального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Харків, 24 листопада 2022 р.) / Гол. ред. колегії Л.М. Нємець. Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2022. С. 103–105.
Conference/Event: Регіон–2022: стратегія оптимального розвитку
Issue Date: 24-Nov-2022
Date of entry: 2-Mar-2023
Publisher: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Country (code): UA
UDC: 911.3:379.8]:556.51(477.82)
Keywords: Волинська область
Ковельський район
рекреаційний потенціал
природно-заповідний фонд
річка Широка
річка Бобрівка
річка Турія
заказники
Page range: 103-105
Abstract: Враховуючи сучасний стан екосистем істотно посилюється роль малих річок, зокрема Волинської області, у їх збереженні та відтворенні регулювання водного балансу території. Слід зауважити, що часто інформація про малі річки, обмежена лише відомостями про їх морфометричні показники це є поштовхом до проведення дослідження басейнів малих річок з точки зору їх сучасного стану, перспектив використання та формування природно-заповідної мережі. Малі річки регіону є об’єктом досліджень науковців: Мольчака Я. О., Фесюка В. О., Забокрицької М. Р., Чижевської Л. Т., Полянського С. В. Нетробчук І. М., Павловської Т. С. Вивченню рекреаційного потенціалу ПЗФ об’єктів басейнів цих річок присвячені наукові праці Чижевської Л. Т., Карпюк З. К., Полянського С. В., Полянської Т. О., Мельник (Чир) Н. В., Єрко І. В., Мельника О. В., Качаровського Р. Є., Антипюк О. Результати проведених досліджень – це зростання ефективності використання малих річок та більш гармонійні відносини в системі «людина-водні системи».
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21955
URL for reference material: http://koveladm.gov.ua/
URL: https://vodres.gov.ua/
References (Ukraine): 1. Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен», 2021. 212 с.
2. Карпюк З. К., Фесюк В. О. , Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог Київ, 2018. 136 с.
3. Ковельська РДА URL: http://koveladm.gov.ua/ (дата звернення 20.10.2022)
4. Мельник О. В., Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Качаровський Р. Є. Рекреаційний потенціал природно-заповідних об’єктів басейну р. Неретва. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети.: матер. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф. (24–25 червня. 2022 р., м. Житомир). м. Житомир, 2022. С.83–86.
5. Полянський С. В., Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Мельник О. В., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Особливості природно-рекреаційного потенціалу Турійської територіальної громади Волинської області. Modern science: concepts, theories and methods of basic and applied research: за матер. II Міжн. наук.-практ. конф. Грааль науки. 2021. № 11. Відень, Австрія. С. 638-648.
6. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 26.10.2022).
7. Фесюк В. О., Полянський С. В. Водні ресурси Волинської області, їх екологічний стан. Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту. Серія: Географія.: Вінниц. ДПУ, 2009. Вип. 19. С. 49–53.
8. Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: Луцьк, 2019. 11-12 квітн. 2019 р. С. 98–101.
9. Шевчук О. С., Полянський С. В., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. Природно-заповідні об’єкти басейну р. Воронка як рекреаційний потенціал регіону. Географія та туризм: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф., (28 лютого 2022 року): зб. наук. праць. Харків, 2022 С.161–167.
10. Ярмолюк Д. Л., Карпюк З. К, Чижевська Л. Т., Антипюк О. В., Качаровський Р.Є. Рекреаційний потенціал природно-заповідних об’єктів басейну р. Бобрівка. Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку: матер. Другої Всеукр. наук.-практ.ї конференції, 10-11 лютого 2022 р.: зб. наук. праць. Ніжин, 2022. С. 61–64.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
rShyroka.pdf477,57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.