Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21940
Title: Рівненська дитяча залізниця як об’єкт туризму обласного центру.
Authors: Качаровський, Роман Євгенович
Мельник, Надія Вікторівна
Єрко, Ірина Володимирівна
Антипюк, Олена Володимирівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Качаровський Р. Є., Мельник Н. В., Єрко І. В., Антипюк О. В. Рівненська дитяча залізниця як об’єкт туризму обласного центру. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Вип. 90 : матеріали Міжнар. наук. інтернет-конференції, 31 січня 2023 р. : зб. наук. праць. Переяслав, 2023. С. 10-12.
Conference/Event: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації
Issue Date: 31-Jan-2023
Date of entry: 20-Feb-2023
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Country (code): UA
UDC: 911.3:[796.5:625.1](477.82-25)
Keywords: туризм
туристичні ресурси
дитяча залізниця
пізнавальний туризм
м. Рівне
Рівненська область
Page range: 10-12
Abstract: Основну увагу приділено дитячим залізницям як туристичним осередкам. Акцент зроблено на Рівненську дитячу залізницю. Описано історію формування дитячих залізниць в Україні. Вивчено історію становлення та розвитку дитячої залізниці в м. Рівне. Визначено основні складові її ролі у туристичній галузі краю. Розгянуто проблеми її функціонування як об’єкту туризму.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21940
URL for reference material: http://railway.lviv.ua/
https://bit.ly/3EijfPi
https://rivnerada.gov.ua/portal/landing
https://www.rv.gov.ua/
https://www.uz.gov.ua/
https://cultrv.gov.ua
References (Ukraine): 1. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та методика аналізу, термінологія, районування. К. : Альтерпрес, 2001. 234 с.
2. Єрко І. В. , Качаровський Р. Є. , Антипюк О. В. , Чир Н. В., Мельник А. В . Дитяча залізниця як туричний осередок. Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: матер. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф. (18 вересня 2020 року) : зб. наук. праць. Переяслав, 2020. Вип. 63. С. 6–8.
3. Львівська залізниця. URL: http://railway.lviv.ua/ (дата звернення: 16.01.2023).
4. Рівненська дитяча залізниця. URL: https://bit.ly/3I7PX6Y (дата звернення: 14.01.2023).
5. Рівненська міська рада. URL: https://rivnerada.gov.ua/portal/landing (дата звернення: 14.01.2023).
6. Рівненська обласна державана адміністрація. URL: https://www.rv.gov.ua/ (дата звернення: 12.01.2023).
7. Укрзалізниця. URL: https://www.uz.gov.ua/ (дата звернення: 12.01.2023).
8. Управління культури і туризму Рівненської ОДА. URL: https://cultrv.gov.ua (дата звернення: 08.01.2023).
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rivn_dyt_zalizn.pdf1,03 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.