Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21937
Title: Музеї ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти» як потенційні об’єкти туризму регіону.
Authors: Слащук, Андрій Миколайович
Качаровський, Роман Євгенович
Мельник, Надія Вікторівна
Єрко, Ірина Володимирівна
Новосад, Оксана Володимирівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри економічної та соціальної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри економічної та соціальної географії, географічного факультету, кандидат економічних наук
Bibliographic description (Ukraine): Слащук А. М., Качаровський Р. Є., Мельник Н. В., Єрко І. В., Новосад О. В.. Музеї ДНЗ «Ковельський центр професійно-технічної освіти» як потенційні об’єкти туризму регіону. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації. Вип. 90 : матеріали Міжнар. наук. інтернет-конференції, 31 січня 2023 р. : зб. наук. праць. Переяслав, 2023. С. 18-21.
Conference/Event: Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації
Issue Date: 31-Jan-2023
Date of entry: 20-Feb-2023
Publisher: Університет Григорія Сковороди в Переяславі
Country (code): UA
UDC: 911.3:338.48]:069:373.2.014.542(477.82)
Keywords: заклади освіти
музеї
музеї закладів професійно-технічної освіти
туризм
туристично-рекреаційні ресурси
місто Ковель
Волинська область
Page range: 18-21
Abstract: Визначено потенційні туристичні об’єкти серед закладів професійно-технічної освіти Волинської області. Проаналізовано їх геопросторове розміщення на Волині, подано типізацію цих закладів. Акцент зроблено на дослідженні музеїв Державного навчального закладу «Ковельський центр професійно-технічної освіти» як об’єктів туризму. Виокремлено проблеми функціонування цих закладів та запропоновано шляхи їх вирішення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21937
URL for reference material: http://www.kpl.volyn.ua/
http://decentralization.gov.ua/region/item.
http://koveladm.gov.ua/
http://volyn-museum.com.ua/publ/volinskij_kraeznavchij_muzej/dijalnist
https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-osviti-nauki-ta-molodi/1/
References (Ukraine): 1. Державний навчальний заклад «Ковельський центр професійно-технічної освіти». URL: http://www.kpl.volyn.ua/. (дата звернення: 10.01.2023).
2. Децентралізація влади. URL: http://decentralization.gov.ua/region/item. (дата звернення: 11.01.2023).
3. Єрко Ірина Володимирівна, Мельник Надія Вікторівна, Качаровський Роман Євгенович, Дем’янчук Олена Григорівна. Туристично-рекреаційний потенціал музеїв закладів професійно-технічної освіти Волинської області / Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika: E 24142. № 7(14) 2022. S. 259-272. DOI: 2695-1592-2022https://doi.org/10.52058/-5(12)
4. Карпюк З. К., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Історико-культурний потенціал музейної мережі у розвитку туристично-рекреаційного комплексу Волинської області. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2021. № 3/4(80/81). С.55-64.
5. Ковельська районна державна адміністрація. URL: http://koveladm.gov.ua/ (дата звернення 18.01.2023).
6. Музейний простір Волині. URL: доступу:http://volyn-museum.com.ua/publ/volinskij_kraeznavchij_muzej/dijalnist (дата звернення: 14.01.2023)
7. Павловська Т. С., Чабанчук М. А. Музеї при загальноосвітніх навчальних закладах Волинської області: хорологічний та хронологічний аспекти. Географія та туризм = Geography and tourism : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2015. Вип. 34. С. 200−213.
8. Рябчикова Ф. Музей і місцева громада: шляхи взаємодії // Волинський музейний вісник : наук. зб. / упр-ня культури Волин. ОДА ; Волин. краєзн. музей ; каф. документознавства і музейн. cправи СНУ ім. Лесі Українки; Упоряд. А. Силюк. Луцьк, 2015. Вип. 7. С. 102–107.
9. Управління освіти і науки Волинської ОДА URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-osviti-nauki-ta-molodi/1/ (дата звернення: 14.01.2023).
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovel.pdf886,19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.