Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21915
Title: КЗ Ковельський народний дім «Просвіта» як осередок культурно-пізнавального туризму м. Ковель.
Authors: Качаровський, Роман Євгенович
Мельник, Надія Вікторівна
Єрко, Ірина Володимирівна
Антипюк, Олена Володимирівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Качаровський Р. Є., Мельник Н. В., Єрко І. В., Антипюк О. В. КЗ Ковельський народний дім «Просвіта» як осередок культурно-пізнавального туризму м. Ковель. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті : у 3 ч. : збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Ізмаїл, 27 січня 2023 р.). Ізмаїл : ЦФЕНД, 2023. Ч. 3. С. 33–35.
Conference/Event: Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті
Issue Date: 27-Jan-2023
Date of entry: 14-Feb-2023
Publisher: Центр фінансово-економічних наукових досліджень
Country (code): UA
UDC: 911.3:[338.48-52:725.826(477.82-25)
Keywords: туризм
туристичні ресурси
культурно-пізнавальний туризм
Народний дім «Просвіта»
історико-культурна спадщина
творчий колектив
місто Ковель
Волинська область
Page range: 33-35
Abstract: Зауважено роль Народного дому «Просвіта» як культурного осередку міста Ковеля. Вивчено історію його становлення та розвитку. Виділено головні структурні підрозділи, зокрема творчі колективи, їх роль у культурно-пізнавальному туризмі краю. Досліджено проблемні питання розвитку закладу та шляхи їх вирішення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21915
URL for reference material: https://www.voladm.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.
https://kowelrada.gov.ua/
https://tourlib.net/stattiukr/kuzmuk.htm.
https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-kulturi-z-pitan-religiy-ta-nacionalnostey/1/.
References (Ukraine): 1. Антипюк О. В., Мельник Н. В., Єрко І. В., Качаровський Р. Є. Ковельський театр «10 ряд 10 місце» як туристична атракція Волині. Індустрія туризму і сфера гостинності в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, 29 лист. 2021 р. : зб. наук. праць. Луцьк, 2021. С. 50–52.
2. Волинська ОДА URL: https://www.voladm.gov.ua/ .
3. Єрко І. В., Чир Н. В., Качаровський Р. Є. Фестивальний туризм в індустрії розваг і відпочинку міста Луцька. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 14–15 травня 2020 р.). Луцьк : Терен, 2020. С.43–44.
4. Закон України «Про культуру» від 14.12. 2010 року N № 2778-VI. Відом. ВРУ (ВВР), 2011, N 24, ст.169 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.
5. Ковельська міська рада. URL: https://kowelrada.gov.ua/
6. Кузьмук О. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності. URL: https://tourlib.net/stattiukr/kuzmuk.htm.
7. Управління культури, питань релігії та національностей Волинської ОДА URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-kulturi-z-pitan-religiy-ta-nacionalnostey/1/.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kovel_Prosvita.pdf577,55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.