Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21914
Title: Залізничний вокзал м.Рівне як туристичний атрактор регіону.
Authors: Качаровський, Роман Євгенович
Єрко, Ірина Володимирівна
Мельник, Андрій Васильович
Мельник, Надія Вікторівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент Інституту природничих наук і туризму, кандидат географічних наук
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій, кандидат географічних наук
Bibliographic description (Ukraine): Качаровський Р. Є., Єрко І. В., Мельник А. В., Мельник Н. В. Залізничний вокзал м.Рівне як туристичний атрактор регіону. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті : у 3 ч. : збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Ізмаїл, 27 січня 2023 р.). Ізмаїл : ЦФЕНД, 2023. Ч. 3. С. 35–37.
Conference/Event: Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти і технологій в ХХІ столітті
Issue Date: 27-Jan-2023
Date of entry: 14-Feb-2023
Publisher: Центр фінансово-економічних наукових досліджень
Country (code): UA
UDC: 911.3:379.8:[930.85(477.82)
Keywords: туризм
транспорт
залізничний транспорт
вокзал
рекреаційний потенціал
історико-культурна спадщина
пам’ятки архітектури
м.Рівне
Рівненська область
Page range: 35-37
Abstract: Окреслено роль вокзалів у прогресивному розвитку галузі туризму. Визначено основні етапи створення та діяльності залізничного вокзалу м.Рівне. Встановлено проблемні питання функціонування вокзалу як туристичного атрактора та запропоновано шляхи їх вирішення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21914
URL for reference material: https://zabytki.in.ua
https://www.rv.gov.ua/
https://cutt.ly/FB6zaJq
https://www.uz.gov.ua/
https://cultrv.gov.ua
References (Ukraine): 1. Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Єрко І. В., Антипюк О. В. Залізничні вокзали: транспортні ворота міста чи туристичні атрактори? Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: матер. VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 11–12 листопад. 2022 р.) / за ред.Ю. М. Барського, С. О. Пугача. Луцьк, 2022. С.69-72.
2. Пам’ятки України. URL: https://zabytki.in.ua (дата звернення 06.01.2023).
3. Рівнеська обласна державана адміністрація URL: https://www.rv.gov.ua/ (дата звернення: 12.01.2023).
4. Сьоме всеукраїнське муніципальне опитування: мешканці міст задоволені місцевим самоврядуванням. URL: https://cutt.ly/FB6zaJq (дата звернення: 14.01.2023).
5. Студницький І. Типові проекти середніх вокзалів України другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.: історія, просторово-планувальна структура та художньо-стилістичні особливості. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Вип. 35. 2010. С. 201–219.
6. Українська залізниця URL: https://www.uz.gov.ua/ (дата звернення: 11.01.2022).
7. Управління культуриі туризму Рівненської ОДА URL: https://cultrv.gov.ua (дата звернення: 08.01.2023).
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vokzal_Rivne.pdf707,09 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.