Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21797
Title: Будинок культури мікрорайону Вересневе як об’єкт туризму міста Луцька
Authors: Павлушенко, Олена Григорівна
Качаровський, Роман Євгенович
Мельник, Надія Вікторівна
Єрко, Ірина Володимирівна
Антипюк, Олена Володимирівна
Affiliation: Купельська гімназія, с. Купель Рокитнівської селищної ради Сарненського району Рівненської області, заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель історії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри туризму та готельного господарства географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету
Bibliographic description (Ukraine): Павлушенко О.Г., Качаровський Р. Є., Мельник Н. В., Єрко І. В., Антипюк О. В. Будинок культури мікрорайону Вересневе як об’єкт туризму міста Луцька. Наука, освіта, технології і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект : збірник тез доповідей міжнар. наук.-практ. конф. (Рівне, 11 січня 2023 р.). : у 3 ч. Рівне : ЦФЕНД, 2023. Ч. 3. С.56–59.
Conference/Event: Наука, освіта, технології і суспільство: світові тенденції та регіональний аспект
Issue Date: 11-Jan-2023
Date of entry: 31-Jan-2023
Publisher: Центр фінансово-економічних наукових досліджень
Country (code): UA
UDC: 911.3:[338.48-52:725.826(477.82-25)
Keywords: туризм
туристичні ресурси
культурно-пізнавальний туризм
Будинок культури мікрорайону Вересневе
історико-культурна спадщина
творчий колектив
м. Луцьк
Волинська область
Page range: 56-59
Abstract: Сконцентровано увагу на ролі Будинку культури мікрорайону Вересневе (БКМ «Вересневе») як об’єкта культури міста Луцька. Вивчено історію його становлення та розвитку. Визначено основні структурні підрозділи, зокрема творчі колективи, їх роль у культурно-пізнавальному туризмі краю. Виокремлено проблемні питання функціонування та розвитку будинку культури та шляхи їх вирішення.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21797
URL for reference material: http://culture-lutsk.org.ua/zaklady/.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.
https://www.lutskrada.gov.ua/
https://culture.lutsk.ua/
References (Ukraine): 1. Департамент культури Луцької міської ради. URL: http://culture-lutsk.org.ua/zaklady/.
2. Єрко І. В., Чир Н. В., Качаровський Р. Є. Фестивальний туризм в індустрії розваг і відпочинку міста Луцька. Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : матер. ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції (м. Луцьк, 14–15 травня 2020 р.). Луцьк : Терен, 2020. С. 43–44.
3. Закон України «Про культуру» від 14.12. 2010 року N № 2778-VI. Відом. ВРУ (ВВР), 2011, N 24, ст.169. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17.
4. Качаровський Р. Є., Антипюк О. В., Єрко І. В., Мельник Н. В., Мельник А. В. Палац культури як осередок культурно-пізнавального туризму міста Луцька. Сучасний стан та основні пріоритети розвитку економіки: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 23 грудня 2022 р. / Східноєвроп. центр наук. дослідж. Одеса, 2022. С. 41–45.
5. Кузьмук О. Культурний туризм як інструмент формування національної ідентичності. URL: https://tourlib.net/stattiukr/kuzmuk.htm
6. Луцька міська рада. URL: https://www.lutskrada.gov.ua/
7. Палац культури міста Луцька. URL: https://culture.lutsk.ua/
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bud_kult_veresneve.pdf627,76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.