Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21789
Title: Детермінанти формування туристичної привабливості об’єднаних територіальних громад
Authors: Мельник, Андрій Васильович
Мельник, Надія Вікторівна
Качаровський, Роман Євгенович
Селезньова, Олена Віталіївна
Affiliation: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, доцент Інституту природничих наук і туризму, кандидат географічних наук
ДВНЗ „Ужгородський національний університет”, доцент кафедри туризму факультету туризму та міжнародних комунікацій, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Класичний приватний університет,доцент кафедри національної економіки, маркетингу та міжнародних економічних відносин, кандидат економічних наук, доцент
Bibliographic description (Ukraine): Мельник А. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Селезньова О. В. Детермінанти формування туристичної привабливості об’єднаних територіальних громад. Агросвіт. 2023. № 2. С.35–41. DOI : https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.2.35
Journal/Collection: Агросвіт
Issue: 2
Issue Date: 19-Jan-2023
Date of entry: 30-Jan-2023
Publisher: Дніпровський державний аграрно-економічний університет
ТОВ `ДКС Центр`
Country (code): UA
DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6792.2023.2.35
UDC: 911.3:338.48(477.82-72)
Keywords: децентралізація
туристична привабливість
обʼєднані територіальні громади
Page range: 35-41
Abstract: У статті зроблена спроба здійснити комплексну оцінку складових драйверів туристичної привабливості обʼєднаних територіальних громад. При цьому фокус уваги зміщено на сільські та селищні територіальні громади як домінантні в межах Волинської області. Здійснено аналітичний огляд наявної історико-культурної спадщини Затурцівської ТГ та сучасного стану розвитку туристичної інфраструктури за окремими підсистемами: заклади розміщення, харчування, дозвілля та побутового обслуговування, транспортна інфраструктура. Окреслено особливості туристичного комплексу досліджуваної територіальної громади. Визначено основні проблеми структурних елементів туристичної інфраструктури, запропоновано першочергові заходи щодо їх модернізації. Розроблено дорожню карту для адміністративних утворень задля туристифікації простору ОТГ та підвищення їхньої туристичної привабливості.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21789
URL for reference material: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua.
https://cutt.ly/U2g6tkM
https://vl.ukravtodor.gov.ua/pro_sluzhbu/kontakty.html
https://cutt.ly/92g4KvR.
https://cutt.ly/o2g488P
References (Ukraine): 1. Головне управління статистики у Волинській області URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua.
2. Децентралізація і формування політики регіонального розвитку в Україні : наук. доп. / [Шевченко О. В., Романова В. В., Жаліло Я. А. та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук Я. А. Жаліла. Київ : НІСД, 2020. 153 с.
3. Єрко І. В., Мельник Н. В., Качаровський Р. Є., Павлушенко О. Г. Історико-культурна спадщина Затурцівської ОТГ Волинської області. Наука і молодь у ХХІ сторіччі: збірник тез доповідей VІ Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 15 грудня 2020 року). Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 363-365.
4. Затурцівська територіальна громада URL: https://cutt.ly/U2g6tkM
5. Карпюк З.К., Качаровський Р.Є., Антипюк О.В. Туристська привабливість Локачинського району Волинської області. Тенденції розвитку туристичної індустрії в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. зб. наук. пр. Ужгород. 2017. С. 29–32.
6. Качаровський Р.Є., Єрко І.В., Чир Н.В., Антипюк О.В. Транспортна мережа прикордонних об’єднаних територіальних громад Волинської області як важливий елемент туристичної інфраструктури. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: Переяслав, 2019. В. 51. С. 15-17.
7. Служба автомобільних доріг у Волинській області URL: https://vl.ukravtodor.gov.ua/pro_sluzhbu/kontakty.html
8. Стратегія розвитку Волинської області на період до 2027 року (затверджена рішенням сесії обласної ради №29/16 від 12.03.2020) URL: https://cutt.ly/92g4KvR.
9. Управління економічного розвитку та торгівлі Волинської ОДА. URL: https://cutt.ly/o2g488P
10. Чир Н.В., Качаровський Р.Є. Туристична привабливість Любешівського району Волинської області. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні науки. Херсон : Видавничий дім «Гельветика». №7. 2017. С. 241-247.
References (International): 1
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zaturtsi tg.pdf2,52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.