Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21708
Title: Басейн річки Лютка: рекреаційний потенціал об’єктів ПЗФ
Authors: Стельмах, Валентина Юріївна
Полянський, Сергій Володимирович
Мельник, Олег Володимирович
Качаровський, Роман Євгенович
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Чижевська, Лариса Тарасівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, асистент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент,
Bibliographic description (Ukraine): Стельмах В. Ю., Полянський С. В., Мельник О. В., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т. Басейн річки Лютка: рекреаційний потенціал об’єктів ПЗФ. Scientific research in the modern world : The 3rd International scientific and practical conference (January 12-14, 2023). Toronto, 2023. PP. 276-283.
Conference/Event: Scientific research in the modern world
Issue Date: 14-Jan-2023
Date of entry: 17-Jan-2023
Publisher: Науково-видавничий центр «Sci-conf.com.ua» Perfect Publishing
UDC: 911.3:379.8]:556.51(477.82)
Keywords: природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
р. Лютка
р. Прип’ять
Ковельський район
Волинська область
Page range: 276-283
Abstract: Проведено дослідження рекреаційного потенціалу басейну малих річок Волинської області, зокрема правої притоки Прип’яті – р. Лютки. Деталізовано інформацію щодо території басейну річки, зокрема окреслено морфометричні показники русла річки та басейну водозбору. Здійснено аналіз особливостей об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ), що приурочені до прибережної частини басейну р. Лютка. Досліджено потенціал використання природно-заповідних територій для рекреації. Запропоновано заходи оптимізації функціонування об’єктів ПЗФ.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21708
URL for reference material: https://dubechnenska-gromada.gov.ua/
http://koveladm.gov.ua/
http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9
https://vodres.gov.ua/
https://stvselrada.gov.ua/
https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/.
References (Ukraine): 1. Дубечненська територіальна громада. URL: https://dubechnenska-gromada.gov.ua/ (дата звернення 03.12.2022).
2. Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області : монографія. Луцьк : Видавництво «Терен», 2021. 212 с.
3. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ, 2018. 136 с.
4. Ковельська РДА. URL: http://koveladm.gov.ua/ (дата звернення 21.11.2022).
5. Мельник О. В., Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Качаровський Р. Є. Рекреаційний потенціал природно-заповідних об’єктів басейну р. Неретва. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матер. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф. (24–25 червня 2022 р., м. Житомир). Житомир, 2022. С.83–86.
6. Мельник Н. В., Мельник А. В., Качаровський Р. Є. Екотуристичний потенціал парків-пам’яток садово-паркового мистецтва Волинської області. Теоретичні та практичні аспекти соціально-економічних наукових досліджень: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 30 жовтня 2020 р.). Київ : Східноєвропейський центр наукових досліджень, 2020. С. 177–179.
7. Природно-заповідний фонд Волинської області. Відновлено з http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 26.10.2022).
8. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 22.11.2022).
9. Старовижівська територіальна громада. URL: https://stvselrada.gov.ua/ (дата звернення 03.12.2022).
10. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. Відновлено з https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/.
11. Фесюк В. О., Полянський С. В. Водні ресурси Волинської області, їх екологічний стан. Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту. Серія: Географія. Вінниця : ДПУ, 2009. Вип. 19. С. 49–53.
12. Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів, 11–12 квітн. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 98–101.
13. Чижевська Л.Т., Карпюк З.К., Мельник А. В., Романюк В. О. Качаровський Р. Є, Загальнозоологічні природоохоронні об’єкти Старовижівського району Волинської області та їх рекреаційний потенціал. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 27 листопада 2020 р. Переяслав, 2020. Вип. 65. С. 85–88.
14. Чир Н.В., Качаровський Р.Є. Туристична інфраструктура як складова туристично-рекреаційного потенціалу Старовижівського району Волинської області. Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації. матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. Кіровоград, 2016. С. 339–347.
15. Шевчук О. С., Полянський С. В., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. Природно-заповідні об’єкти басейну р. Воронка як рекреаційний потенціал регіону. Географія та туризм: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф., (28 лютого 2022 року): зб. наук. праць. Харків, 2022. С.161–167.
16. Ярмолюк Д. Л., Карпюк З. К, Чижевська Л. Т., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Рекреаційний потенціал природно-заповідних об’єктів басейну р. Бобрівка. Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку : матер. Другої Всеукр. наук.-практ. конференції, 10–11 лютого 2022 р. : зб. наук. праць. Ніжин, 2022. С. 61–64.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lyutka River.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.