Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21702
Title: Басейн р. Текля: рекреаційний потенціал об’єктів природно-заповідного фонду
Authors: Нетробчук, Ірина Марківна
Полянський, Сергій Володимирович
Полянська, Тетяна Олександрівна
Качаровський, Роман Євгенович
Ковальчук, Сергій Ігорович
Ярмолюк, Діана Леонідівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент,
Луцький національний технічний університет, факультет бізнесу та права, аистент кафедри міжнародних економічних відносин
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет, кафедра фізичної географії, магістрантка групи Гео- 54 М
Bibliographic description (Ukraine): Нетробчук І.М., Полянський С. В., Полянська Т.О., Качаровський Р. Є., Ковальчук С.І., Ярмолюк Д.Л. Басейн р. Текля: рекреаційний потенціал об’єктів природно-заповідного фонду. Scientific progress: innovations, achievements and prospects : proceedings of IV International Scientific and Practical Conference Munich, Germany, 9-11 January 2023. Munich, 2023. P. 250-256.
Conference/Event: Scientific progress: innovations, achievements and prospects
Issue Date: 11-Jan-2023
Date of entry: 11-Jan-2023
Publisher: «Sci-conf.com.ua» MDPC Publishing
UDC: 911.3:379.8]:556.51(477.82)
Keywords: природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
р. Текля
р. Прип’ять
Ковельський район
Волинська область
Page range: 250-256
Abstract: Досліджено рекреаційний потенціал малої річки Волинської області – р. Текля (правої притоки р. Прип’яті). Узагальнено інформацію щодо території басейну р. Текля та його морфометричних показників. Охарактеризовано об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ), приурочених до прибережної частини басейну. Визначено потенціал рекреаційного використання ПЗФ території. Запропоновано заходи оптимізації функціонування об’єктів ПЗФ.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21702
URL for reference material: https://dubechnenska-gromada.gov.ua/.
http://koveladm.gov.ua
http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9
https://ratnesel.gov.ua
https://vodres.gov.ua/
https://stvselrada.gov.ua/
https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/
References (Ukraine): 1. Дубечненська територіальна громада. URL: https://dubechnenska-gromada.gov.ua/.
2. Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області : монографія. Луцьк : Видавництво «Терен», 2021. 212 с.
3. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ, 2018. 136 с.
4. Ковельська РДА. URL: http://koveladm.gov.ua/.
5. Мельник О. В., Чижевська Л. Т., Полянський С. В., Качаровський Р. Є. Рекреаційний потенціал природно-заповідних об’єктів басейну р. Неретва. Туризм: міжнародний досвід та національні пріоритети : матер. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф. (24–25 червня 2022 р., м. Житомир). Житомир, 2022. С. 83–86.
6. Нетробчук І. М., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є., Алексійчук М.М. Рекреаційний потенціал басейну р. Гапа (р. Ягодинка). Іnternational scientific innovations in human life: матер. ХІІ Міжнар. наук.-практ. конференції, 08–10 червня 2022 р. : зб. наук. праць. Манчестер , Велика Британія, 2022. С. 340–346.
7. Полянський С. В., Полянська Т. О., Свередюк Н. В. Заходи покращення геоекологічного стану басейну річки Турія. The European potential for development of natural science» : conference proceedings, November 27–28, 2020. Lublin: Baltija Publishing, 2020. Р. 146–150.
8. Природно-заповідний фонд Волинської області. Відновлено з http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 26.10.2022).
9. Ратнівська селищна територіальна громада URL: https://ratnesel.gov.ua
10. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області URL: https://vodres.gov.ua/ .
11. Старовижівська територіальна громада. URL: https://stvselrada.gov.ua/
12. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. Відновлено з https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/.
13. Фесюк В. О., Полянський С. В. Водні ресурси Волинської області, їх екологічний стан. Наук. зап. Вінниц. держ. пед. ун-ту. Серія: Географія. Вінниця : ДПУ, 2009. Вип. 19. С. 49–53.
14. Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів, 11–12 квітн. 2019 р. Луцьк, 2019. С. 98–101.
15. Чижевська Л. Т., Карпюк З. К., Мельник А. В., Романюк В. О. Качаровський Р. Є. Загальнозоологічні природоохоронні об’єкти Старовижівського району Волинської області та їх рекреаційний потенціал. Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матер. Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 27 лист. 2020 р. Переяслав, 2020. №. 65. С. 85–88.
16. Чир Н. В., Качаровський Р. Є. Дослідження питання туристично-рекреаційного потенціалу Ратнівського району Волинської області. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2017. № 3(68)/4(69)/2017. С. 113–117.
17. Чир Н. В., Качаровський Р.Є. Туристична інфраструктура як складова туристично-рекреаційного потенціалу Старовижівського району Волинської області. Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. Кіровоград, 2016. С. 339–347.
18. Шевчук О. С., Полянський С. В., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є. Природно-заповідні об’єкти басейну р. Воронка як рекреаційний потенціал регіону. Географія та туризм: матер. V Всеукр. наук.-практ. конф., (28 лютого 2022 року): зб. наук. праць. Харків, 2022. С.161–167.
19. Ярмолюк Д. Л., Карпюк З. К, Чижевська Л. Т., Антипюк О. В., Качаровський Р. Є. Рекреаційний потенціал природно-заповідних об’єктів басейну р. Бобрівка. Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку : матер. Другої Всеукр. наук.-практ. конференції, 10–11 лютого 2022 р. : зб. наук. праць. Ніжин, 2022. С. 61–64.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r Teklia.pdf1,02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.