Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21697
Title: Аспекти рекреаційного використання об’єктів ПЗФ басейну р. Оконка
Authors: Ковальчук, Сергій Ігорович
Качаровський, Роман Євгенович
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Чижевська, Лариса Тарасівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки,старший лаборант кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Bibliographic description (Ukraine): Ковальчук С. І., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т. Аспекти рекреаційного використання об’єктів ПЗФ басейну р. Оконка. Актуальні питання науки, освіти та суспільства в умовах сучасних викликів : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 27 грудня 2022 р.): : у 2 ч. Кременчук : ЦФЕНД, 2022. Ч. 2. С. 68-70.
Conference/Event: Актуальні питання науки, освіти та суспільства в умовах сучасних викликів
Issue Date: 27-Dec-2022
Date of entry: 11-Jan-2023
Publisher: Центр фінансово-економічних наукових досліджень
Country (code): UA
UDC: 502(477.53-751):556.51
Keywords: природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
р. Оконка
р. Стир
Камінь-Каширський район
Волинська область.
Page range: 68-70
Abstract: Досліджено рекреаційний потенціал р. Оконка. Деталізовано її морфометричні показники. Проаналізовано особливості об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) басейну річки. Вивчено можливості використання ПЗФ об’єктів у рекреаційному напрямку. Запропоновано певні заходи оптимізації функціонування об’єктів ПЗФ.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21697
URL for reference material: http://kamadm.gov.ua/
http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9
https://vodres.gov.ua/
References (Ukraine): 1. Камінь-Каширська РДА. URL: http://kamadm.gov.ua/.
2. Карпюк З. К., Фесюк В. О. Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен», 2021. 212 с.
3. Карпюк З. К., Фесюк В. О., Антипюк О. В. Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог Київ, 2018. 136 с.
4. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9 (дата звернення 22.12.2022).
5. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області URL: https://vodres.gov.ua/ (дата звернення 26.12.2022).
6. Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., Антипюк О. В. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: (11–12 квітн. 2019 р.), Луцьк, 2019. С. 98–101.
7. Чир Н., Чижевська Л., Карпюк З., Качаровський Р. Об’єкти природно-заповідного фонду прикордонних об’єднаних територіальних громад як важливий елемент туристичної галузі Волинської області. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. Банська Бистриця; Баку; Ужгород; Херсон; Кривий Ріг : Посвіт, 2019. С. 262–265.
8. Чир Н. В., Єрко І. В ., Качаровський Р. Є., Антипюк О. В. Перспективи розвитку туристичної інфраструктури Маневицького району Волинської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія «Географія». 2018. № 1. Вип. 44. С. 118–123.
Content type: Conference Abstract
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
r Okonka.pdf553,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.