Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21640
Title: Заболоттівська ТГ Волинської області: сучасний природний рекреаційний потенціал та шляхи його збереження
Authors: Стельмах, Валентина Юріївна
Карпюк, Зоя Костянтинівна
Чижевська, Лариса Тарасівна
Качаровський, Роман Євгенович
Нетробчук, Ірина Марківна
Мельник, Олег Володимирович
Полянський, Сергій Володимирович
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки, старший викладач кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, інженер ІІ категорії навчальної лабораторії краєзнавчих атласів кафедри фізичної географії географічного факультету, магістр географії
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент,
Волинський національний університет імені Лесі Українки, асистент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук
Волинський національний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри фізичної географії географічного факультету, кандидат географічних наук, доцент,
Bibliographic description (Ukraine): Стельмах В. Ю., Карпюк З. К., Чижевська Л. Т., Качаровський Р. Є., Нетробчук І. М., Мельник О. В., Полянський С. В. Заболоттівська ТГ Волинської області: сучасний природний рекреаційний потенціал та шляхи його збереження. Věda a perspektivy. 2022. № 12 (19) . S. 300–314. DOI : https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-12(19)-300-314
Journal/Collection: Věda a perspektivy
Issue: 12 (19)
Issue Date: 25-Dec-2022
Date of entry: 2-Jan-2023
Country (code): CZ
DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-12(19)-300-314
Keywords: децентралізація
територіальна громада
природно-заповідний фонд
рекреаційний потенціал
клімат
поверхневі води
озера
земельні ресурси
ґрунтовий покрив
природно-заповідні об’єкти
Заболоттівська ТГ
Ковельський район
Волинська область
Page range: 300-314
Abstract: Досліджено передумови формування Заболоттівської селищної територіальної громади (ТГ) Волинської області в аспекті адміністративно-територіальної реформи в Україні, що зумовлена трасформацією сталої моделі державного управління на місцях, а саме зміною умов функціонування місцевого самоврядування. Визначено територіальні особливості громади, її склад, етапи становлення, розселення населення. Детально проаналізовано наявну наукову інформацію щодо цієї теми. Апробовано методику вивчення природного рекреаційного потенціалу в межах окремо взятої територіальної громади. Природний рекреаційний потенціал досліджено як комплекс чинників, що забезпечують відповідні належні умови для рекреації та туризму мешканців Волині та інших регіонів України, а також іноземних туристів. У ході наукового дослідження особливу увагу зосереджено на особливостях клімату (температурний режим, кількість опадів), поверхневих вод (морфометричні характеристики водних об’єктів, зокрема річок, озер, водосховищ та ставків), лісових (видова та вікова структура насаджень), мисливських і земельних ресурсів. Подано детальну характеристику об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) громади. З’ясовано передумови та мету їх утворення, природні, зокрема флористичні та фауністичні особливості. Науково обґрунтовано умови здійснення природоохоронної та рекреаційної діяльності в межах об’єктів ПЗФ Заболоттівської територіальної громади. Запропоновано напрямки оптимізації функціонування об’єктів ПЗФ та можливості розширення його мережі в сучасних умовах господарювання.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21640
URL for reference material: https://lisvolyn.gov.ua/
http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua.
http://decentralization.gov.ua/region/item.
https://voladm.gov.ua/
https://zabolottivska-gromada.gov.ua
http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13031
http://koveladm.gov.ua/
http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-12
https://vodres.gov.ua/
https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/.
https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.1.20
References (Ukraine): 1. Волинське обласне управління лісового та мисливського господарства. URL: https://lisvolyn.gov.ua/(дата звернення 12.11.2022).
2. Головне управління статистики у Волинській області URL: http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua. (дата звернення 19.11.2022).
3. Децентралізація влади. URL http://decentralization.gov.ua/region/item. (дата звернення 12.07.2022).
4. Екологічний паспорт Ратнівського району Волинської області. URL https://voladm.gov.ua/(дата звернення 22.11.2022).
5. Забокрицька М. Р. Нетробчук І. М. Екологічні проблеми використання та охорона річок басейну Прип’яті у Волинської області. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конференції присвяченої 35-річчю створення кафедри економічної та соціальної географії у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (м. Луцьк, 6–7 квітня 2017 р.) / за ред. Ю. М. Барського, С. О. Пугача.; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2017. С. 130–132.
6. Заболоттівська селищна об’єднана громада URL: https://zabolottivska-gromada.gov.ua (дата звернення 22.11.2022).
7. Зузук Ф. В., Колошко Л. К. , Карпюк З. К. (2012) Осушені землі Волинської області та їх охорона: монографія. Луцьк, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 294 с. http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/13031
8. Каліновський Д. Рекреаційна привабливість природних водойм Волинської області та можливості їх використання в рекреації та туризмі Вісн. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. 2013. Вип. 6 (255).
9. Карпюк З. К., Фесюк В. О. (2021). Природоохоронні мережі Волинської області: монографія. Луцьк : видавництво «Терен».
10. Карпюк, З. К., Фесюк, В. О., Антипюк, О. В. (2018). Природно-заповідний фонд Волинської області : альбом-каталог. Київ : ТОВ «ОК–ПОЛІГРАФ».
11. Ковельська районна державна адміністрація. URL: http://koveladm.gov.ua/.(дата звернення 22.06.2022).
12. Кутовий С. С., Качаровський Р.Є. (2014) Річки. Природа Західного Полісся, прилеглого до Хотиславського кар’єру Білорусі : монографія / за ред. Ф. В. Зузука. Луцьк, С. 91–96.
13. Лук’янова Ганна Віталіївна, Полянська Тетяна Олександрівна, Полянський Сергій Володимирович, Чижевська Лариса Тарасівна, Нетробчук Ірина Марківна, Карпюк Зоя Костянтинівна, Качаровський Роман Євгенович. Сучасні можливості природного рекреаційного потенціалу Ратнівської ТГ Волинської області. Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury Praha, České republika: E 24142. № 8(15) 2022. S. 171-185. DOI: https://doi.org/10.52058/2695-1592-2022-8(15)-171-185
14. Нетробчук І. М. Оцінка антропогенного навантаження на басейн Верхньої Прип'яті в Ратнівському районі Волинської області Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Серія : Географічні науки : збірник наукових праць. Суми, 2014. Вип. 5. С. 10–18.
15. Полянський С. В. Агроекологічний стан ґрунтового покриву еталонних осушувальних систем у басейні р. Прип’ять Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія / Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2015. № 2(39). С. 173–178.
16. Природно-заповідний фонд Волинської області. URL: http://eco.voladm.gov.ua/category/all/locality=9. (дата звернення 22.11.2022).
17. Про добровільне об’єднання територіальних громад Закон України від № 157–VIII від 05 лютого 2015 р. Відновлено з https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text (дата звернення 22.11.2022).
18. Про природно-заповідний фонд Украни№ 2456-XII від 16 червня 1992 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-12(дата звернення 18.11.2022).
19. Регіональний офіс водних ресурсів у Волинській області. URL: https://vodres.gov.ua/(дата звернення 22.11.2022).
20. Управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА. URL: https://voladm.gov.ua/category/upravlinnya-ekologiyi-ta-prirodnih-resursiv/1/.(дата звернення 22.11.2022).
21. Фесюк В. О., Полянський С. В. Екологічний стан осушувальних систем долини р. Прип’ять. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2010. Т. 2(19). С. 199–209.
22. Фесюк В. О., Полянський С. В., Копитюк Т.О. Методика та практична імплементація застосування даних ДЗЗ для моніторингу евтрофікації водойм (на прикладі Турського озера). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. Тернопіль: Тайп, 2022. Вип. 1. (52). 159–166. DOI : https://doi.org/10.25128/2519-4577.22.1.20
23. Чижевська Л. Т., Лавренчук О. М., Качаровський Р. Є., Карпюк З. К., & Антипюк О. В. (2019). Оцінка сучасного стану водних ресурсів Волині. Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтер.-конф. (м. Луцьк, 11–12 квітня 2019 р.) Луцьк.
24. Чир Н. В., Качаровський Р. Є. Дослідження питання туристично-рекреаційного потенціалу Ратнівського району Волинської області. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Географія». 2017. № 3(68)/4(69)/2017. С. 113–117. DOI: 10.17721/1728-2721.2017.68.21.
References (International): 4. Ekolohichnyi pasport Ratnivskoho raionu Volynskoi oblasti. [Ecological passport of Ratniv district of Volyn
Content type: Article
Appears in Collections:Наукові роботи (FGEO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zabolot_tg.pdf1,04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.