Please use this identifier to cite or link to this item: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21517
Title: Комунікативно-прагматична специфіка сучасного німецького анекдоту
Authors: Зубач, Оксана Адамівна
Affiliation: Волинський національний університет імені Лесі Українки
Bibliographic description (Ukraine): Зубач О. Комунікативно-прагматична специфіка сучасного німецького анекдоту. Innovative pathway for the development of modern philological sciences in Ukraine and EU countries : Scientific monograph. Volume 1. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. P. 575–605. DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-196-1-22
Issue Date: 2022
Date of entry: 6-Dec-2022
Publisher: Baltija Publishing
Place of the edition/event: Рига
DOI: https://doi.org/10.30525/978-9934-26-196-1-22
Keywords: політичний анекдот
німецька мова
лінгвокультурологія
міжкультурна комунікація
Abstract: У світобаченні кожної лінгвокультури лежить система культурних та соціальних цінностей, які категоризують лінгвокультурний простір з метою передачі лінгвокультурного досвіду в міжкультурній комунікації. Лінгвокультурна специфіка простору сміхової культури відображається через передачу спектра почуттів або ставлення до фактів навколишньої дійсності та співвідноситься з кодом культури. Семантична реалізація компонентів сміху фіксується в текстовому масиві інформації завдяки втіленню комунікативної інтенції мовця. Одним з елементів та констант сміхової культури є анекдот, який має специфічні ознаки фантастичного або міфічного, навіть парадоксального жанру, де поєднуються ознаки дійсності або вимислу та реального або нереального в лінгвокультурному просторі, та який функціонує як своєрідне інформаційне джерело про лінгвокультуру носіїв мови та про їхні симпатії й антипатії до ситуацій або явищ.
URI: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/21517
URL for reference material: DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-196-1-22
Content type: Book Chapter
Appears in Collections:Наукові роботи (FIF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zubach_mono.pdf580,35 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.